Περιοχή: Asia--Asia--Susiana
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 51 από συνολικά 51
Σημείο εύρεσης
Pasargadae, c. 50 km. NE of Persepolis, Persis
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Jenkins, Iran 1965, pp. 49-50, illus.
Σημείο εύρεσης
Pasargadae
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
34 coins
Παραπομπή
Jenkins, Iran 1965, pp. 44-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Kaswin, c. 140 km. NW of Teheran (anc. Rhagae), Media
Αποθέτης
275 B.C.
Ανεύρεση
1964
Περιγραφή
150 coins
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
140 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
97 coins
Παραπομπή
Fischer, SM 1968, p. 11, Le Rider, Suse, pp. 246-8, illus., Unvalla, RN 1935, pp. 155-8
Σημείο εύρεσης
Susiana
Αποθέτης
138 B.C.
Ανεύρεση
1958-1959
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Mørkholm, AArch 1965, pp. 127-56, illus.
Σημείο εύρεσης
Susiana
Αποθέτης
138 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
492 coins
Παραπομπή
Fischer, Chiron 1 (1971), p. 171, note 10, Houghton-Le Rider, RN 1966, pp. 111-27, illus., Le Rider, RN 1969, pp. 18-22, illus., Strauss, RN 1971, pp. 109-40, illus.
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
162+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 249-50, illus., Unvalla, RN 1935, pp. 158-60
Σημείο εύρεσης
Susa
Αποθέτης
150 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1934-1939
Περιγραφή
42 coins
Παραπομπή
Fischer, SM 1968, p. 10, Le Rider, Suse, pp. 245-6, illus.
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
31 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1927-1928
Περιγραφή
1427 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 250-1, illus., de la Fuÿe-Unvalla, MMAP 1934, pp. 28-60
Σημείο εύρεσης
Susa
Αποθέτης
30 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1951-1952
Περιγραφή
68 coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 251-2, illus.
Σημείο εύρεσης
Oxus River (Takhti-Kubad, at junction of modern Vaksh and Piandzh Rivers), Shaartuz raion, Tadzhikistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
180 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
1500 coins
Παραπομπή
BMC Arabia, pp. CXLVIII-CLV, Bellinger, ANSMN 10 (1962), pp. 51-67, Cunningham, JASB 1881, pp. 151-86; 1883, pp. 64, 258, Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1905; 2nd ed. 1926), Gardner, NC 1879, pp. 1-12; 1881, p. 12, Hill, AttiMemIIN III.2 (1919), pp. 23-33, Regling, ZfN 1928, p. 96, Robinson, Iraq 1950, p. 51, Schlumberger, L'argent grec, pp. 46-9, Whitehead, NC 1943, pp. 66-8, Zeimal'-Zeimal' IzvOtdelObshchestNaukANTSSR (Dushanbe, 1962), pp. 40-5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 51 από συνολικά 51

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date