ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 66

[Monnaie : Drachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Lampsaque, Mysie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1385
Νομισματοκοπείο
Lampsacus
Νομισματική αξία
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Lampsaque, Mysie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1406
Νομισματοκοπείο
Lampsacus
Νομισματική αξία
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergé, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2933
Νομισματοκοπείο
Perge
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Alabanda (Antioche des Chrysaoriens),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2464
Νομισματοκοπείο
Alabanda
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Cymé, Éolide]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1637
Νομισματοκοπείο
Cyme
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Antioche du Méandre, Carie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2470
Νομισματοκοπείο
Antiocheia ad Maeandrum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Drachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1785.13c
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1858.1
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1858.1
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1858.3
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1858.3
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1858.2
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1858.2
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Ecbatane, Médie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1870
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Ecbatana
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche du golfe persique, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1866.1
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Antioch on the Persian Gulf
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1782.2e
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1867.1
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1867.5
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1867.5
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1867.5
Εκδότρια αρχή
Alexander I Balas
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Drachme, argent, Alexandre III le Grand, Babylone, Babylonie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3604
Εκδότρια αρχή
Alexander III of Macedon
Νομισματοκοπείο
Babylon
Νομισματική αξία
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos II Théos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 587.4a
Εκδότρια αρχή
Antiochus II Theos
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre (?), Mésopotamie (?), Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1197.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 71
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1043.5
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos IV Épiphane]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1506.2
Εκδότρια αρχή
Antiochus IV Epiphanes
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Antiochos IV Épiphane]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1472a
Εκδότρια αρχή
Antiochus IV Epiphanes
Νομισματοκοπείο
Ptolemais-Ake
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos IV Épiphane]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1529.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus IV Epiphanes
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké, Phénicie, Antiochos IV Épiphane]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1475a
Εκδότρια αρχή
Antiochus IV Epiphanes
Νομισματοκοπείο
Ptolemais-Ake
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos IV Épiphane]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1529.4
Εκδότρια αρχή
Antiochus IV Epiphanes
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Soloi, Cilicie, Antiochos IV Épiphane]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1374.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus IV Epiphanes
Νομισματοκοπείο
Soli (Pompeiopolis)
Νομισματική αξία
Tetradrachm