ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Sidon, Phénicie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3498
Νομισματοκοπείο
Sidon
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2901
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergé, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2946
Νομισματοκοπείο
Perge
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Amphipolis, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 110
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Amphipolis, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 106
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos I Sôter]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 379.3
Εκδότρια αρχή
Antiochus I Soter
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1153.2
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1164
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1206
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1167.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1209.3
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1213.3
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1214.2
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Édesse (Antioche sur la Callirhoé ; (?), Mésopotamie (?), Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1121.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Rose Mint (Seleucid)
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1115c
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
ΠA Mint
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1115c
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
ΠA Mint
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1044.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1044.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1045.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1045.8
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 1046.3a
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Sardes ou Laodicée du Lycos, Lydie ou Phrygie, Antiochos III le Grand]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 992.2
Εκδότρια αρχή
Antiochus III the Great
Νομισματοκοπείο
Sardis?
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1711.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1711.1
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1711.2
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1711
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1711.6b
Εκδότρια αρχή
Demetrius I Soter
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Séleucos III Sôter]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 939
Εκδότρια αρχή
Seleucus III Ceraunus
Νομισματοκοπείο
Seleuceia ad Tigrim
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Séleucos IV Philopator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1344a
Εκδότρια αρχή
Seleucus IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Susa
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche du Golfe Persique, Mésopotamie, Séleucos IV Philopator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1340
Εκδότρια αρχή
Seleucus IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Antioch in Persis
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie, Séleucos IV Philopator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1311
Εκδότρια αρχή
Seleucus IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Tarsus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Séleucos IV Philopator]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 2) 1313.6i
Εκδότρια αρχή
Seleucus IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Antioch, Syria
Νομισματική αξία
Tetradrachm