ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Sidon, Phénicie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3498
Монетарница
Sidon
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2901
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergé, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2946
Монетарница
Perge
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 379.3
Авторитет
Antiochus I Soter
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1153.2
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1164
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1206
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1167.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1209.3
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1213.3
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1214.2
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Édesse (Antioche sur la Callirhoé ; (?), Mésopotamie (?), Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1121.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Rose Mint (Seleucid)
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1115c
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
ΠA Mint
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Mésopotamie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1115c
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
ΠA Mint
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1044.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1044.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1045.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1045.8
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1046.3a
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Sardes ou Laodicée du Lycos, Lydie ou Phrygie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 992.2
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Sardis?
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1711.1
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1711.1
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1711.2
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1711
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Démétrios I Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1711.6b
Авторитет
Demetrius I Soter
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Séleucos III Sôter]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 939
Авторитет
Seleucus III Ceraunus
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Séleucos IV Philopator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1344a
Авторитет
Seleucus IV Philopator
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche du Golfe Persique, Mésopotamie, Séleucos IV Philopator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1340
Авторитет
Seleucus IV Philopator
Монетарница
Antioch in Persis
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, atelier incertain, Cilicie, Séleucos IV Philopator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1311
Авторитет
Seleucus IV Philopator
Монетарница
Tarsus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Séleucos IV Philopator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1313.6i
Авторитет
Seleucus IV Philopator
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm