ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 66

[Monnaie : Drachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Lampsaque, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1385
Монетарница
Lampsacus
Номинал
Drachma
[Monnaie : Drachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Lampsaque, Mysie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1406
Монетарница
Lampsacus
Номинал
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergé, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2933
Монетарница
Perge
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Cymé, Éolide]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 1637
Монетарница
Cyme
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Antioche du Méandre, Carie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2470
Монетарница
Antiocheia ad Maeandrum
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Drachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1785.13c
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1858.1
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1858.1
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1858.3
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1858.3
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1858.2
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1858.2
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Ecbatane, Médie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1870
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Ecbatana
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche du golfe persique, Mésopotamie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1866.1
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch on the Persian Gulf
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1782.2e
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1867.1
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1867.5
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1867.5
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1867.5
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Drachme, argent, Alexandre III le Grand, Babylone, Babylonie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 3604
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Babylon
Номинал
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos II Théos]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.4a
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre (?), Mésopotamie (?), Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1197.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Uncertain Mint 71
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1043.5
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1506.2
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké (Ptolémaïs), Phénicie, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1472a
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Ptolemais-Ake
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1529.1
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Aké, Phénicie, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1475a
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Ptolemais-Ake
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Suse, Élymaïde, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1529.4
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Susa
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Soloi, Cilicie, Antiochos IV Épiphane]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1374.1
Авторитет
Antiochus IV Epiphanes
Монетарница
Soli (Pompeiopolis)
Номинал
Tetradrachm