Νομισματοκοπείο: Μαγνησία του Μαιάνδρου
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 69
Σημείο εύρεσης
Samos, Ionia
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
56+ coins
Παραπομπή
BCH 1953, p. 193; 1955, p. 210
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1947-1947
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Σημείο εύρεσης
Mugla (anc. Pisye), Caria
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
52 coins
Σημείο εύρεσης
Maeander Valley, Caria or Ionia
Αποθέτης
300 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Price, NC 1969, pp. 9-10
Σημείο εύρεσης
Sardes, Lydia
Αποθέτης
220 B.C.-214 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., pp. 1 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff. (190/89 B.C.), Seyrig, RN 1963, pp. 23, 42
Σημείο εύρεσης
Edremit (anc. Adramyteum), Mysia
Αποθέτης
210 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1. Seyrig's list of varieties is in ANS
Σημείο εύρεσης
Pergamum, Mysia
Αποθέτης
201 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Boehringer in Altertümer aus Pergamon XI.1 (Berlin, 1968), pp. 16, 132-4, illus.; Zur Chronologie, pp. 162-71, illus.
Σημείο εύρεσης
Magnesia, Ionia
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
49 coins
Παραπομπή
Newell, NNM 68 (1935), pp. 43-50, illus.
Σημείο εύρεσης
Priene
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1895-1898
Περιγραφή
4272 coins
Παραπομπή
Regling, Prime, pp. 172-4
Σημείο εύρεσης
Priene
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1895-1898
Περιγραφή
645 coins
Παραπομπή
Regling, Priene, pp. 169-71
Σημείο εύρεσης
Kizakli, near Amasya (anc. Amasia), Pontus
Αποθέτης
235 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
815 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 49 f.
Σημείο εύρεσης
Sinan Pascha near Afyon-Karahissar (20, 982) (anc. Prymnessus), Phrygia
Αποθέτης
318 B.C.
Περιγραφή
682+ coins
Σημείο εύρεσης
Gordium, Phrygia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 27-33, illus.
Σημείο εύρεσης
Arpagot, near Kütahia (anc. Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
5 coins
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 33-51, illus.
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Cox, A Third Century Hoard of Tetradrachms from Gordion (Philadelphia, 1953), illus., Kleiner, ANSMN 17 (1971), p. 116, Seyrig, RN 1963, pp. 42, 59
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Ayaz-In, c. 30 km. N of Afyon-Karahissar (anc. Prymnessus), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.-188 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 26, 42, 59, 61; Trésors Levant (in press). His detailed list of varieties on file in ANS
Σημείο εύρεσης
Armenak (= Ermenak; anc. Germanicopolis), Cilicia Tracheia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
1957+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
210 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
120+ coins
Παραπομπή
Boehringer, Zur Chronologie, pp. 155-7, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 69

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date