ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 81

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3386
Νομισματοκοπείο
Aradus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3388
Νομισματοκοπείο
Aradus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3394
Νομισματοκοπείο
Aradus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Clazomènes, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1744
Νομισματοκοπείο
Clazomenae
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Clazomènes, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1748
Νομισματοκοπείο
Clazomenae
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2878
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2888
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2889
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2889
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2891
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2892
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2895
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2898
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2898
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2899
Νομισματοκοπείο
Aspendus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Kabylé, Thrace]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 882
Νομισματοκοπείο
Cabyle
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2395
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2404
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2366
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Chios, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2388
Νομισματοκοπείο
Chios
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Colophon, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1867
Νομισματοκοπείο
Colophon
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Cos, Carie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2500
Νομισματοκοπείο
Cos
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Héraclée du Pont, Bithynie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1294
Νομισματοκοπείο
Heracleia Pontica
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Magnésie du Méandre, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2046
Νομισματοκοπείο
Magnesia ad Maeandrum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mégalopolis, Arcadie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 752
Νομισματοκοπείο
Megalopolis
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mésembria, Thrace]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 980
Νομισματοκοπείο
Mesembria
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2168
Νομισματοκοπείο
Miletus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2182
Νομισματοκοπείο
Miletus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Milet, Ionie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2191
Νομισματοκοπείο
Miletus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1731
Νομισματοκοπείο
Mytilene
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1702
Νομισματοκοπείο
Mytilene
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide,]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1697
Νομισματοκοπείο
Mytilene
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Nisyros, Carie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2507
Νομισματοκοπείο
Nisyros
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Nisyros, Carie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2507
Νομισματοκοπείο
Nisyros
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pella, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 551
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1473
Νομισματοκοπείο
Pergamum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1483
Νομισματοκοπείο
Pergamum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1488
Νομισματοκοπείο
Pergamum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergame, Mysie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1490
Νομισματοκοπείο
Pergamum
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergé, Pamphylie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2916
Νομισματοκοπείο
Perge
Νομισματική αξία
Tetradrachm