IGCH 2151

Canonical URI: http://coinhoards.org/id/igch2151

ЛегендаМонетарницаМонетарница (uncertain)Местонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка