ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

British Museum: 1946,0101.405
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
1/4 shekel
British Museum: 1946,0101.404
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
Half shekel
British Museum: 1946,0101.406
Колекция
British Museum
Монетарница
Metapontum
Номинал
1/4 shekel