ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Ancient Greek silver coin of Philip III from Marathus, c. 323 BC–c. 300 BC: HCR23983
Колекция
Ashmolean Museum
Монетен тип
Price P165
Авторитет
Philip III Arrhidaeus
Номинал
Tetradrachm