ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos X Eusèbe Philopator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2429.1c
Авторитет
Antiochus X Eusebes Philopator
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Philippe I Épiphane Philadelphe]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 2463.3g
Авторитет
Philip I Epiphanes Philadelphus
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm