ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 111

Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.1
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1686
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.10
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.11
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.12
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1678
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.13
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1678
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.14
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1678
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.15
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.16
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.17
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.18
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.19
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.2
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1686
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.20
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.21
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.22
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1680
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.23
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1680
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.24
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1688
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.25
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1687
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.26
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1687
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.27
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1687
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.28
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1690
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.29
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1690
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.3
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.30
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1690
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.31
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.32
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.33
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.34
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.35
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.36
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2460
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.37
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2459
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.38
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2458
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.39
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2458
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.4
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.40
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2459
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.41
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2462
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.42
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2462
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.43
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2462
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.44
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2463
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.45
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2463
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.46
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2464
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.47
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2464
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.48
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2467
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 173 BCE–167 BCE. 1952.177.49
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2467
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Temnus, 188 BCE–170 BCE. 1952.177.5
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1676
Монетарница
Temnus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 188 BCE–173 BCE. 1952.177.50
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2456
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm, Alabanda, 188 BCE–173 BCE. 1952.177.51
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2456
Монетарница
Alabanda
Номинал
Tetradrachm