ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 73

British Museum: 1929,0501.30
Колекция
British Museum
Монетарница
Eretria
Номинал
Didrachm
British Museum: 1929,0501.7
Колекция
British Museum
Монетарница
Chios
Номинал
Didrachm
British Museum: 1929,0501.8
Колекция
British Museum
Монетарница
Chios
Номинал
Didrachm
British Museum: 1929,0501.3
Колекция
British Museum
Монетарница
Idalium
Номинал
Double siglos
British Museum: 1929,0501.14
Колекция
British Museum
Монетарница
Phaselis
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.15
Колекция
British Museum
Монетарница
Thasos
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.16
Колекция
British Museum
Монетарница
Thasos
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.17
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.18
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.19
Колекция
British Museum
Монетарница
Athens
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.20
Колекция
British Museum
Монетарница
Aegina
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.21
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.22
Колекция
British Museum
Монетарница
Lete
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.23
Колекция
British Museum
Монетарница
Lete
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.24
Колекция
British Museum
Монетарница
Lete
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.25
Колекция
British Museum
Монетарница
Lete
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.26
Колекция
British Museum
Монетарница
Lete
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.27
Колекция
British Museum
Монетарница
Lete
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.31
Колекция
British Museum
Монетарница
Neapolis
Номинал
Stater
British Museum: 1929,0501.6
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1931,0410.10
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1931,0410.11
Колекция
British Museum
Номинал
Stater
British Museum: 1931,0410.12
Колекция
British Museum
Номинал
Stater