ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3376
Νομισματοκοπείο
Aradus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3381
Νομισματοκοπείο
Aradus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Arados (Arwad),]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 3382
Νομισματοκοπείο
Aradus
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Mytilène, Éolide]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 1699
Νομισματοκοπείο
Mytilene
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Uranopolis, Macédoine]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 513
Νομισματοκοπείο
Uranopolis
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Phasélis, Lycie]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 2869
Νομισματοκοπείο
Phaselis
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Alexandre III le Grand, atelier incertain]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Price 4001
Νομισματοκοπείο
Uncertain value
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Alexandrie de Troade, Troade, Antiochos Hiérax]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 877.8
Εκδότρια αρχή
Antiochus Hierax
Νομισματοκοπείο
Alexandreia Troas
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Alexandrie de Troade, Troade, Antiochos II Théos]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Seleucid Coins (part 1) 491.1
Εκδότρια αρχή
Antiochus II Theos
Νομισματοκοπείο
Alexandreia Troas
Νομισματική αξία
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Tyr, Phénicie, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 585
Εκδότρια αρχή
Ptolemy II Philadelphus
Νομισματοκοπείο
Tyre
Νομισματική αξία
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Alexandrie, Égypte, Ptolémée III Évergète]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 732
Εκδότρια αρχή
Ptolemy III Euergetes
Νομισματοκοπείο
Alexandria
Νομισματική αξία
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 950
Εκδότρια αρχή
Ptolemy IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 42
Νομισματική αξία
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 953
Εκδότρια αρχή
Ptolemy IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 42
Νομισματική αξία
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 954
Εκδότρια αρχή
Ptolemy IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 42
Νομισματική αξία
Stater
[Monnaie : Tétradrachme, Argent, Incertain, Chypre, Ptolémée II]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Νομισματικός τύπος
Coins of the Ptolemaic Empire Vol. I, Part 1, no. 956
Εκδότρια αρχή
Ptolemy IV Philopator
Νομισματοκοπείο
Uncertain Mint 42
Νομισματική αξία
Stater