ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Records 1 to 48 of 334

Silver Drachma, Sardis, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.101
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.102
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.103
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.104
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.105
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.108
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2638
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.109
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2641
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 319 BCE–315 BCE. 1952.123.110
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2684
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Sardis, 319 BCE–315 BCE. 1952.123.111
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2682
Монетарница
Sardis
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.122
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1936
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 323 BCE–319 BCE. 1952.123.123
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1945
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE–305 BCE. 1952.123.125
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1955
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE–305 BCE. 1952.123.127
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1962
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE–305 BCE. 1952.123.128
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1959
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE–305 BCE. 1952.123.129
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1961
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE–305 BCE. 1952.123.130
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1970
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 305 BCE–297 BCE. 1952.123.131
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1991
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma
Silver Drachma, Magnesia ad Maeandrum, 319 BCE–305 BCE. 1952.123.132
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 1970
Монетарница
Magnesia ad Maeandrum
Номинал
Drachma