ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin of Antiochus Hierax, Abydus, 242 BC - 227 BC 1960.170.414
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 840.1
Авторитет
Antiochus Hierax
Монетарница
Abydus
Номинал
Tetradrachm