ΕπιγραφήΝομισματοκοπείοΣημείο εύρεσης

View map in fullscreen.


Ποσοτική ανάλυση

Χρησιμοποιείστε αυτό το εργαλείο για να οπτικοποιήσετε ποσοστά ή αριθμητικά δεδομένα για τους παρακάτω τύπους.

Επιλέξτε κατηγορίες ανάλυσης

Μια κατηγορία πρέπει να επιλεχθεί.

[visualize_response_type]

Επιλέξτε «θησαυρούς»Λίστα φίλτρων αναζήτησης


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Pella, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.12287
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
LeRider Philip II 1.474
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Pella
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.12383
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 23
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28807
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 161
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28812
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 160
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28820
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 190
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28831
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 200
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28834
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 209
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28835
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 209
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28836
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 209
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28841
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 211
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28984
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 20
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE. 1944.100.28993
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 24
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28994
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
LeRider Philip II Pl. 46, Fig. 25
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29004
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 238
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29005
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 238
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29006
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 238
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29008
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 239
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.29010
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 239
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
1/5 tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28832
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 201
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
Tetradrachm
Silver Coin of Philip III Arrhidaeus, Amphipolis, 323 BCE - 315 BCE 1944.100.28844
Συλλογή
American Numismatic Society
Νομισματικός τύπος
PELLA Philip II 206
Εκδότρια αρχή
Philip III Arrhidaeus
Νομισματοκοπείο
Amphipolis
Νομισματική αξία
Tetradrachm