ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Coin of Alexander III of Macedon, Miletus, 325 BCE - 323 BCE. 1944.100.31850
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2090
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Miletus
Номинал
Drachma