ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Drachma of Alexander III of Macedon, Miletus, 325 BCE–323 BCE. 1944.100.31850
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Price 2090
Авторитет
Alexander III of Macedon
Монетарница
Miletus
Номинал
Drachma