Περιοχή: Corcyra--Europe
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 22
Σημείο εύρεσης
Corfu (anc. Corcyra)
Αποθέτης
500 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
12 coins
Σημείο εύρεσης
S. Euphemia environs, Corfu (anc. Corcyra)
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1846-1846
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Riemann, Recherches archéologiques sur les îles ioniennes 1 (Paris, 1879), pp. 24-5
Σημείο εύρεσης
Cephallenia
Αποθέτης
300 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
352-400 coins
Παραπομπή
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
Σημείο εύρεσης
Epirus
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1825-1825
Περιγραφή
150+ coins
Παραπομπή
Cousinéry, Les monnaies d' argent de la ligue Achéenne (Paris, 1825), pp. 72 ff., line drawings
Σημείο εύρεσης
Butrinto (anc. Buthrotum), 14 km. S of Sarandë, Albania
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Cesano, AttiMemIIN 7 (1932), pp. 47-58, illus.
Σημείο εύρεσης
Corfu (anc. Corcyra)
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
14 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1936, p. 255
Σημείο εύρεσης
Thyrrheium, near Vonitsa, Acarnania
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Varoucha, A Delt 1963, Chronika, p. 4
Σημείο εύρεσης
Corinth
Αποθέτης
30 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Edwards, Hesperia 1937, p. 247 (offertory-box
Σημείο εύρεσης
Cërrik, 20 km. W of Elbasan, Albania
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
70 coins
Σημείο εύρεσης
Moigrad, 8 km. NE of Zalau, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
Gohl, Archaeologiai Értesítö 1900, p. 434; NK 1922-3, p. 7, Winkler, SCSCluj 1955, pp. 112, no. 29 and 120, no. 17
Σημείο εύρεσης
Cisnadie (formerly Heltau), c. 8 km. 484) S of Sibiu, Rumania
Αποθέτης
48 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1836
Περιγραφή
500 coins
Παραπομπή
Ackner, AVSL 4 (1851), pp. 19-21, Mitrea, ED 10 (1945), p. 89, no. 22
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Malayer, c. 65 km. SE of Hamadan (anc. Ecbatana), Media
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
394+ coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 222-8, 232, Robinson, Iraq 1950, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grècque, pp. 50-4, Troxell-Spengler ANSMN 15 (1969), pp. 15-6
Σημείο εύρεσης
Cabul (anc. Cabura), Paropamisadae
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
115+ coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, pp. 3-6, 31-45, illus.
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
508 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
Σημείο εύρεσης
Ionian Shore, Bruttium
Αποθέτης
375 B.C.-360 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
AR: 100? coins noted in IGCH in addition to 8 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 108 coins
Παραπομπή
Kraay, ANSMN 16 (1970), pp. 23-30 (for details of Pegasi), Vlasto, NNM 15 (1922), pp. 204-5
Σημείο εύρεσης
Licata (anc. Phintias)
Αποθέτης
350 B.C.-340 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
91 coins
Παραπομπή
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 226, 238, Jenkins, ANSCent., p. 375; Gela, p. 153
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1912-1913
Περιγραφή
277+ coins
Σημείο εύρεσης
Sicily
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1877
Περιγραφή
65 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1956, p. 207, no. VI; 1958-9, pp. 167-77
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 22

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date