Περιοχή: Κιλικία--Asia--Asia--Asia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7
Σημείο εύρεσης
Karditsa, Thessaly
Αποθέτης
315 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
37+ coins
Σημείο εύρεσης
Karaman
Αποθέτης
365 B.C.
Ανεύρεση
1947-1948
Περιγραφή
1300+ coins
Παραπομπή
Mørkholm, AArch 1959, pp. 184-201, illus.
Σημείο εύρεσης
Kayseri (anc. Caesareia-Mazaca), Cappadocia
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 4 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Blau, De numis Achaemenidarum (Leipzig, 1855), p. 16, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 1, Six, NC 1884, p. 119
Σημείο εύρεσης
Karatas (anc. Mallus), Cilicia
Αποθέτης
370 B.C.-360 B.C.
Ανεύρεση
1966-1967
Περιγραφή
300 coins
Σημείο εύρεσης
Armenak (= Ermenak; anc. Germanicopolis), Cilicia Tracheia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
1957+ coins
Σημείο εύρεσης
Nablus (anc. Neapolis) region, Samaria
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
965+ coins
Σημείο εύρεσης
Balkh (anc. Bactra) environs, Bactriana
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Troxell-Spengler, ANSMN 15 (1969), pp. 1-19, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 7 από συνολικά 7

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date