Περιοχή: Καρία--Asia--Asia--Asia
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 23
Σημείο εύρεσης
Santorin (anc. Thera)
Αποθέτης
500 B.C.-490 B.C.
Ανεύρεση
1821
Περιγραφή
760 coins
Παραπομπή
BMCIonia, pp. xxxii ff., Greenwell, NC 1890, pp. 13-9, Holloway, ANSMN 10 (1962), pp. 6-7, Wroth, NC 1884, pp. 269-80, illus.
Σημείο εύρεσης
Patras, Achaea
Αποθέτης
218 B.C.
Ανεύρεση
1850
Περιγραφή
125+ coins
Παραπομπή
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 75-6, Noe, Sicyon, p. 36, Troxell, ANSMN 17 (1971), pp. 53-61, 86-8, illus., Vaux, NC 1854, pp. 31-7 (quoting a letter from C. T. Newton)
Σημείο εύρεσης
Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-190 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
22+ coins
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
500 B.C.-480 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
42+ coins
Παραπομπή
BSA 1957, pp. 95 f.
Σημείο εύρεσης
Alâkilise near anc. Syangela, Caria
Αποθέτης
500 B.C.-480 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
BSA 1957, pp. 95 f.
Σημείο εύρεσης
Datça (anc. Cnidus), Caria
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
460 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
144+ coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1936, 265-80, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 2
Σημείο εύρεσης
Caria, southern, near Lycian border
Αποθέτης
460 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
7+ coins
Σημείο εύρεσης
Colophon, Ionia
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
181 coins
Παραπομπή
Kraay, SNI? 1962-3, pp. 5-13, illus., Varoucha, A Delt 1963 B 1, pp. 6-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Marmaris (anc. Physcus), Caria
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1+ coin in Caria and 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Σημείο εύρεσης
Pindakas on Chios, Ionia
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
66 coins
Παραπομπή
Boardman, BSA 1958-9, pp. 304-9
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1965-1966
Περιγραφή
120 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Edremit (anc. Adramyteum), Mysia
Αποθέτης
210 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1. Seyrig's list of varieties is in ANS
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Mit Rahineh, near Memphis, 20 km. S of Cairo
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1860
Περιγραφή
23 coins
Παραπομπή
Dressel, ZfN 1900, p. 254, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 8(? no. 4), Regling, RE 7, col. 976, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 34, de Longperier, RN 1861, pp. 414-28, illus. (engraving) = Oevres II (1883), p. 514 (no. 1 = Potidaea; no. 2 = Paros; nos. 5, 14 = Thraco-Maced.; nos. 15-16 = Caria; no. 18 = Dicaea; nos. 10-11, 20 = unc.)
Σημείο εύρεσης
Demanhur (mod. Damanhûr, anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1900-1901
Περιγραφή
165 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 30, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 28-104, illus. (nos. 152-8 = Abdera; no. 159 = Caria), Gaebler, Stagira, nos. 3-6, 8, 10-14, 18, Kraay, NC 1956, p. 48, May, NC 1965, pp. 1-25, nos. 5-7; Abdera, nos. 2, 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 28
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 23

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date