Περιοχή: Europe--Italy
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 223
Σημείο εύρεσης
Cephallenia
Αποθέτης
300 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
352-400 coins
Παραπομπή
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
Σημείο εύρεσης
Butrinto (anc. Buthrotum), 14 km. S of Sarandë, Albania
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Cesano, AttiMemIIN 7 (1932), pp. 47-58, illus.
Σημείο εύρεσης
Zacynthus
Αποθέτης
175 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1904
Περιγραφή
172 coins
Σημείο εύρεσης
Mazin, Croatia, Yugoslavia
Αποθέτης
89 B.C.
Ανεύρεση
1896
Περιγραφή
865 coins
Παραπομπή
Bahrfeldt, BMzB 1900, pp. 2863-8, 2885-90, 2898-900, 2914-6; 1901, pp. 2929-322 Mazin, pp. 1-29, Blanchet, RN 1901, pp. 290-3 (review of Bahrfeldt, BMzB 1900), Cf. Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, Hoard XXI, Haeberlin, Aes Grave (Frankfurt, 1910), p. 16, Patsch, Schriften der Balkaner Komm. 1 (Vienna, 1900), p. 52, Willers, NZ 1904, p. 5, note 5; 1919, p. 127
Σημείο εύρεσης
Beius, c. 50 km. SE of Oradea, Rumania
Αποθέτης
71 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1939-1939
Περιγραφή
85 coins
Παραπομπή
Chitescu, SCN 4 (1968), pp. 355-62
Σημείο εύρεσης
Cavalla (anc. Neapolis), Macedonia
Αποθέτης
55 B.C.-50 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Hackens, BCH 1965, p. 54, note 7 and supplementary information by correspondence
Σημείο εύρεσης
Mindja, c. 18 km. E of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
50 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 231
Σημείο εύρεσης
Dolj, Craiova district, Rumania, 19th cent.
Αποθέτης
31 B.C.
Ανεύρεση
1800-1899
Περιγραφή
139 coins
Παραπομπή
Dimian, SCIV 1955, p. 305
Σημείο εύρεσης
Palestine
Αποθέτης
110 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1970
Περιγραφή
92 coins
Παραπομπή
Kindler, AHHI IV.3 (1970), pp. 41-6, illus. (in Hebrew)
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Sambiase, 5 km. W of Nicastro. Bruttium
Αποθέτης
520 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
45 coins
Παραπομπή
AJA 1961, pp. 381-2, illus.
Σημείο εύρεσης
Calabria (anc. Bruttium)
Αποθέτης
510 B.C.
Ανεύρεση
1864
Περιγραφή
87 coins
Παραπομπή
Sambon, Recherches, pp. 35-6
Σημείο εύρεσης
Taranto, Calabria
Αποθέτης
508 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
600 coins
Παραπομπή
Babelon, RN 1912, pp. 1-40, illus. (= Mélanges 4, pp. 304-43), Kraay, NC 1956, p. 49, Orsi, AttiMemIIN 1919, p. 29, Vlasto, through whose hands the bulk of the hd. passed, was convinced that the whole formed a single find. This firsthand opinion should carry more weight than Orsi's subsequent claim that the "hoard" was a conflation of several finds
Σημείο εύρεσης
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1939
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 77-82, illus.
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
490 B.C.
Ανεύρεση
1900-1900
Περιγραφή
14+ coins
Παραπομπή
BMQ 1929-30, p. 101, illus. (Croton), Hill, NC 1930, p. 286, illus. (Croton)
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
490 B.C.
Ανεύρεση
1903-1903
Περιγραφή
5 coins
Παραπομπή
Vlasto, NNM 15 (1922), p. 216
Σημείο εύρεσης
Gerace (anc. Locri), Bruttium
Αποθέτης
490 B.C.
Ανεύρεση
1845-1845
Περιγραφή
incuse AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Fiorelli, Monete inedite dell' Italia antica (Naples, 1845), p. 22, illus. (Siri-)
Σημείο εύρεσης
Curinga, 30 km. WSW of Catanzaro, Bruttium
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Noe, NNM 32 (1927) pp. 52, 134, note 38, Orsi, AttiMemIIN 1919, pp. 35-45, illus.
Σημείο εύρεσης
Bruttium
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1940-1940
Περιγραφή
AR. "Gruppetto di didrammi di fabbrica achea" : 2 coins noted in IGCH. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gabrici, Problemi di num. graeca (Naples, 1959), pp. 50-5, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 223

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date