Περιοχή: Africa--Africa--Zeugitana
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 92 από συνολικά 92
Σημείο εύρεσης
Pantelleria (anc. Cossura)
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Cesano, StudNum 1940, p. 61, Currò Pisanò AIIN 1962-4, p. 232
Σημείο εύρεσης
Pantelleria (anc. Cossura), date unknown
Αποθέτης
200 B.C.
Περιγραφή
42 coins
Παραπομπή
Tusa Cutroni, AIIN 1956, hoard XII
Σημείο εύρεσης
Corvo, Azores
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1749
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Hennig, AA 1927, pp. 11-9, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 61, hoard XXIV, Kricheldorf, SM 1965, p. 152, Pfeiler, SM 1965, p. 53, Podolijn, Det Götheborgska Wetenskaps och Witterhets Samhällets Handlingar, Första stycket (Götheborg, 1778), p. 106, illus., Schwabacher, SM 1962, pp. 22-6, illus.; Numisma 59 (1962), pp. 9-16
Σημείο εύρεσης
El Djem, (anc. Thysdrus), 50 km. N of Sfax, Tunisia
Αποθέτης
200 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 47, Robinson, BMQ 1938, pp. 141-3, illus.; Essays Mattingly, p. 35
Σημείο εύρεσης
Cani Islands, 23 km. NE of Bizerta, Tunisia
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1916
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Crawford, RRCH 132, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 53, Merlin, BCTH 1916, pp. cciv-cvviii
Σημείο εύρεσης
La Goulette, 5 km. S of anc. Carthage, Tunisia
Αποθέτης
146 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
12 coins
Σημείο εύρεσης
Teboursouk, 100 km. SW of Tunis, Tunisia
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
AA 1909, p. 204, BCTH 1904, p. cxcv, Comm. de Bray, Bulletin de la Société archéologique de Sousse 1907, pp. 95-7 (inexact data)
Σημείο εύρεσης
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
Σημείο εύρεσης
Azaila, 50 km. SE of Saragossa
Αποθέτης
79 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
740 coins
Παραπομπή
Beltran Martinez, Caesaraugusta 23-4 (1964), pp. 79-86, Beltran y Villagrasa, BASE 2 (1945), pp. 135-79, Cabré Aguilo, MNE 1921, no. 2, pp. 25-33, illus., Crawford, RRCH 220, Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), pp. 37-56, illus., Ramagosa, Acta NUM 1971, pp. 79-81, Untermann, MM 1964, p. 121
Σημείο εύρεσης
Monaco (anc. Monoikos)
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
BSAF 1880, p.114; 1895, p. 159, Blanchet, Traité, p. 181, Jenkins, NC 1957, p. 13
Σημείο εύρεσης
France southern, region of Marseille
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Jenkins, NG 1957, pp. 13-4
Σημείο εύρεσης
Marseille (anc. Massalia)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1849
Περιγραφή
403 coins
Παραπομπή
Blanchet, Traité, p. 544, no. 23, Crawford, RRCH 79, Marquis de Lagoy, RN 1849, pp. 323-4
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 92 από συνολικά 92

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date