Περιοχή: Africa--Africa--Egypt
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 48 από συνολικά 48
Σημείο εύρεσης
Delta
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1856
Περιγραφή
AR. Pot hoard: 14 coins noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 17 coins
Παραπομπή
Huber, NC 1862, p. 163; WNM 1867, pp. 7-8, 20, Waddington, RN 1865, p. 18 = Mélanges (Paris, 1867), p. 50
Σημείο εύρεσης
Tell Nebesheh (anc. Am), 50 km. E of El Mansûra
Αποθέτης
242 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Petrie, Tanis, pp. 25-6
Σημείο εύρεσης
Benha (anc. Athribis), 50 km. N of Cairo
Αποθέτης
217 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
50+ coins
Παραπομπή
Brett, ANSMN 5 (1952), pp. 1-8, illus.
Σημείο εύρεσης
Benha (anc. Athribis)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1922-1923
Περιγραφή
14+ coins
Παραπομπή
Brett, ANSMN 5 (1952), p. 7, note 3, Newell, Num 1924, p. 301 ("exclusively" the types cited; unlikely therefore that no. 1682 above could be part of the present hd.)
Σημείο εύρεσης
Luxor (Birabi)
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1915-1916
Περιγραφή
157 coins
Σημείο εύρεσης
Keneh (mod. Qena; anc. Kaionopolis), near Luxor
Αποθέτης
144 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
245+ coins
Παραπομπή
Newell, NNM 33 (1927), pp. 14-31, illus. (Ptolemy VIII tetradr. given as Paphus, p. 22, but Newell later regarded these as of Alexandreia, see Standard Ptol. Silver, p. 11
Σημείο εύρεσης
Tebtunis (mod. Umm el Buregat), 25 km. SSW of El Fayoum
Αποθέτης
90 B.C.
Ανεύρεση
1900
Περιγραφή
140 coins
Παραπομπή
Milne, JEA 1935, p. 210
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
19 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
198 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1910, pp. 333-9, pl. 10 ("Ptolemy XIII" = Cleopatra)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 48 από συνολικά 48

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date