Περιοχή: Ήπειρος--Europe
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12
Σημείο εύρεσης
S. Euphemia environs, Corfu (anc. Corcyra)
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1846-1846
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Riemann, Recherches archéologiques sur les îles ioniennes 1 (Paris, 1879), pp. 24-5
Σημείο εύρεσης
Dodona, Epirus
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1885
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Franke, Epirus, p. 146
Σημείο εύρεσης
Orik (anc. Oricus), c. 25 km. SW of Vlonë (Valona), Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
18 coins
Σημείο εύρεσης
Qesarat, c. 15 km. NW of Tepelenë, Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
49 coins
Σημείο εύρεσης
Senicë, c. 15 km. N of Sarandë, Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
29 coins
Σημείο εύρεσης
Metsobon, Epirus
Αποθέτης
173 B.C.-171 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Franke, JNG 1957, pp. 35-50, illus.
Σημείο εύρεσης
Jannina environs, Epirus
Αποθέτης
168 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
70 coins
Παραπομπή
Franke, JNG 1957, pp. 34-5, 47-9, illus. and supplementary information
Σημείο εύρεσης
Dodona, Epirus
Αποθέτης
168 B.C.-167 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Dacaris, A Delt 1961-2, Chronika, p. 198, illus., Franke, Epirus, p. 30, note 14
Σημείο εύρεσης
Epirus
Αποθέτης
148 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
175 coins
Παραπομπή
Franke, Epirus, pp. 323-32, illus.
Σημείο εύρεσης
Thespretia, Epirus
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
15+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1952, p. 205
Σημείο εύρεσης
Bakërr (anc. Apollonia), 11 km. W of Fier, Albania
Αποθέτης
200 B.C.-168 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
441 coins
Παραπομπή
Ceka, Studia Albanica 1972, no. pp. 49-68, illus.
Σημείο εύρεσης
South Italy
Αποθέτης
148 B.C.-100 B.C.
Περιγραφή
34+ coins
Παραπομπή
Franke, Epirus, pp. 221 ff.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 12 από συνολικά 12

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date