Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 74
Σημείο εύρεσης
Stryme, 25 km. S of Comotini, Thrace
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
28 coins
Παραπομπή
BCH 1959, pp. 718-9, illus. (2), Bakalakis, Anaskaphe Strymes (Salonika, 1967), pp. 33, 132-40, illus.
Σημείο εύρεσης
Thrace
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1965-1965
Περιγραφή
60 coins
Σημείο εύρεσης
Thrace
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
AR (hundreds): 133 coins noted in IGCH. Then, the total count comes to at least 133 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, p. 54, note 1, illus. (3), Varoucha, BCH 1956, p. 228
Σημείο εύρεσης
Didymotichon, Thrace
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1870-1875
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, p. 52, note 4, Tacchella, RN 1898, pp. 214-5
Σημείο εύρεσης
Sladun (formerly Hass keui), near Haskovo, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1886
Περιγραφή
300-400 coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, p. 52, note 4, Tacchella, RN 1898, p. 215
Σημείο εύρεσης
Kasamovo, 15 km. SW of Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
250 coins
Παραπομπή
BSAB 4 (1914), p. 271, RN 1895, pp. 103-6 (detailed record of part of Sofia lot), RN 1923, p. 29
Σημείο εύρεσης
Thrace
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
1000-6000 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1962, p. 421, illus. (2); A Delt 19 (1964), Chronika, p. 8
Σημείο εύρεσης
Kârdzali district, Bulgaria
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
51 coins
Παραπομπή
Mouchmov, BIAB 7 (1932-3), p, 424
Σημείο εύρεσης
Cal, c. 60 km. S of Kârdzali, Bulgaria
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 30 (1967), p. 190
Σημείο εύρεσης
Hisar, c. 40 km. S of Haskovo, Bulgaria
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 241; 28 (1965), p. 250
Σημείο εύρεσης
Brestovo (formerly Hadji keuj), near Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
AE: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 473
Σημείο εύρεσης
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
Αποθέτης
228 B.C.-220 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
1200 coins
Παραπομπή
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
Σημείο εύρεσης
Comotini (formerly Gumuldjina), Thrace, date unknown
Αποθέτης
250 B.C.-200 B.C.
Περιγραφή
217 coins
Σημείο εύρεσης
Golem monastir, c. 20 km. W of Kârdzali, Bulgaria
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
40+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 455
Σημείο εύρεσης
Benkovski
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933-1934
Περιγραφή
270 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 8 (1934), p. 471, Thompson, Athens, p. 523
Σημείο εύρεσης
Strojno (formerly Sveti Ilija), c. 30 km. S of Jambol, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
193 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 265
Σημείο εύρεσης
Osikovo, c. 40 km. E of Veliko Târnovo, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
27 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 30 (1967), p. 188
Σημείο εύρεσης
Kârdzali, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 231
Σημείο εύρεσης
Istilii, c. 50 km. E of Sliven, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Filow, BSAB 1 (1910), p. 226
Σημείο εύρεσης
Maroneia, Thrace
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Oeconomides, A Delt 21 (1966), Chronika, p. 9, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 74

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date