Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 87
Σημείο εύρεσης
Büyükçekmece, c. 30 km. W of Istanbul (anc. Byzantium), Thrace
Αποθέτης
220 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1952
Περιγραφή
184 coins
Παραπομπή
Thompson, ANSMN 6 (1954), pp. 11-34, illus.
Σημείο εύρεσης
Propontis, Thracian Coast
Αποθέτης
180 B.C.
Ανεύρεση
1950
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, pp. 14-5 (for attribution of some Pella issues to Philip V), Thompson, NC 1962, p. 317, note 3
Σημείο εύρεσης
Kepeli (mod. Svoboda), 21 km. N of Pazardzik, Bulgaria
Αποθέτης
125 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
231 coins
Παραπομπή
BSAB 4 (1914), p. 273, Le Rider, Deux trésors, p. 52, note 4
Σημείο εύρεσης
Marasesti, c. 73 km. NW of Galati, Rumania
Αποθέτης
100 B.C.-70 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
800 coins
Παραπομπή
Iliescu, Caiet selectiv 8 (1963), p. 329 (1 Alexander), Moisil, BSNR 11 (1914), pp. 25-6; CNA 14 (1939), pp. 142-3
Σημείο εύρεσης
Adrianople (now Edirne), Thrace
Αποθέτης
85 B.C.
Ανεύρεση
1925-1925
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Robert, Études, p. 5, note 3
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1893-1893
Περιγραφή
76+ coins
Παραπομπή
Mørkholm, SNR 1971, pp. 79-91, illus.
Σημείο εύρεσης
Vourla (now Urla; anc. Clazomenae)
Αποθέτης
500 B.C.-490 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Gardner, JHS 1913, p. 12, Jameson, RN 1911, pp. 60-8, illus., Regling, Priene, p. 48
Σημείο εύρεσης
Troas
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
22 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1966-1967
Περιγραφή
16 coins
Σημείο εύρεσης
Sigeum, Troas
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1852
Περιγραφή
AE: 1 coin noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Σημείο εύρεσης
Troas
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1882-1882
Περιγραφή
16+ coins
Παραπομπή
Robert, Études, p. 84
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
32+ coins
Σημείο εύρεσης
Aphrodisias, Caria
Αποθέτης
305 B.C.-270 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
11 coins
Παραπομπή
Erim, Türk Arkeoloji Dergisi 1969, p. 93, illus. (10 obv. only)
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Mugla (anc. Pisye), Caria
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1945
Περιγραφή
52 coins
Σημείο εύρεσης
Maeander Valley, Caria or Ionia
Αποθέτης
300 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1895
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Price, NC 1969, pp. 9-10
Σημείο εύρεσης
Sardes, Lydia
Αποθέτης
220 B.C.-214 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Bell, Sardis XI (Leiden, 1916), pp. vf., pp. 1 ff., Franke, AM 1961, pp. 203 ff. (190/89 B.C.), Seyrig, RN 1963, pp. 23, 42
Σημείο εύρεσης
Troas or Mysia
Αποθέτης
220 B.C.-210 B.C.
Ανεύρεση
before 1947
Περιγραφή
200+ coins
Σημείο εύρεσης
Pergamum, Mysia
Αποθέτης
201 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
22 coins
Παραπομπή
Boehringer in Altertümer aus Pergamon XI.1 (Berlin, 1968), pp. 16, 132-4, illus.; Zur Chronologie, pp. 162-71, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
160 B.C.
Ανεύρεση
1964-1965
Περιγραφή
30+ coins
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 87

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date