عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

المكان:
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (28) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Mitropolis, near anc. Gortyna, Crete
مكان الحفظ
280 B.C.-270 B.C.
الاكتشاف
1915
التوصيف
49+ coins
مرجع
Le Rider, Monn. crét., pp. 7-11, 47-8
مكان اكتشاف القطعة
Phaestus region, Crete
مكان الحفظ
280 B.C.-270 B.C.
الاكتشاف
1953
التوصيف
410+ coins
مرجع
Le Rider, Monn. crét., pp. 19-49, illus. See also no. 153 below, Varoucha, BCH 1960, p. 490, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Crete, central region
مكان الحفظ
280 B.C.-270 B.C.
الاكتشاف
1936
التوصيف
127+ coins
مرجع
Hackens, Antidorum W. Peremans, p. 42, note 1 (for date), Le Rider, Monn. crét., pp. 11-9 and pp. 40-9 (for date)
مكان اكتشاف القطعة
Corinth environs
مكان الحفظ
215 B.C.
الاكتشاف
1938
التوصيف
400 coins
مرجع
BCH 1938, p. 446, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 9-41, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Canea (anc. Cydonia) environs, Crete
مكان الحفظ
150 B.C.
الاكتشاف
1922
التوصيف
1154+ coins
مرجع
Milne, NC 1943, p. 84 (Oxford lot ex Evans), Robert, Études, pp. 197-8, Robinson, NC 1928, pp. 172 ff., Seager, NNM 23 (1924)
مكان اكتشاف القطعة
Hierapytna (mod. Hierapetra) , Crete
مكان الحفظ
200 B.C.-70 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
12+ coins
مكان اكتشاف القطعة
Anadol (now Domanskoe), Reni raion, (46, 74) Odessa oblast, Ukraine
مكان الحفظ
228 B.C.-220 B.C.
الاكتشاف
1895
التوصيف
1200 coins
مرجع
DAK 1895, p. 21, OAK 1895 (publ. 1897), p. 53, Pridik, IAK 3 (1902), pp. 58-92, illus. (lists 979 coins); IAK 7 (1903), p. 100, Seyrig, RN 1969, pp. 36-45
مكان اكتشاف القطعة
Rhodes
مكان الحفظ
450 B.C.
الاكتشاف
1880
التوصيف
41+ coins
مرجع
Naster, Lucien de Hirsch (Brussels, 1959), p. 148, no. 887
مكان اكتشاف القطعة
Asia Minor, southern
مكان الحفظ
430 B.C.
الاكتشاف
1912-1912
التوصيف
32+ coins
مرجع
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
مكان اكتشاف القطعة
Galatia, district of Famagusta
مكان الحفظ
170 B.C.
الاكتشاف
1939
التوصيف
123 coins
مرجع
Wilson, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 1937-1939, p. 204
مكان اكتشاف القطعة
Cyrenaica
مكان الحفظ
600 B.C.-500 B.C.
الاكتشاف
1850-1850
التوصيف
13 coins
مرجع
Babelon, Traité II.1, pl. 63, Duchalais, RN 1850, pp. 381-9, illus., Müller, Afrique 1, pp. 9-10, Robinson, BMCCyr, pl. 1
مكان اكتشاف القطعة
Mit Rahineh, near Memphis, 20 km. S of Cairo
مكان الحفظ
500 B.C.
الاكتشاف
1860
التوصيف
23 coins
مرجع
Dressel, ZfN 1900, p. 254, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 8(? no. 4), Regling, RE 7, col. 976, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 34, de Longperier, RN 1861, pp. 414-28, illus. (engraving) = Oevres II (1883), p. 514 (no. 1 = Potidaea; no. 2 = Paros; nos. 5, 14 = Thraco-Maced.; nos. 15-16 = Caria; no. 18 = Dicaea; nos. 10-11, 20 = unc.)
مكان اكتشاف القطعة
Demanhur (mod. Damanhûr, anc. Dime-n-Hor = Hermopolis parva)
مكان الحفظ
500 B.C.
الاكتشاف
1900-1901
التوصيف
165 coins
مرجع
Barron, Samos, p. 30, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 28-104, illus. (nos. 152-8 = Abdera; no. 159 = Caria), Gaebler, Stagira, nos. 3-6, 8, 10-14, 18, Kraay, NC 1956, p. 48, May, NC 1965, pp. 1-25, nos. 5-7; Abdera, nos. 2, 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 28
مكان اكتشاف القطعة
Sakha (anc. Xois), near Kafr el Sheik, 100 km. E of Alexandreia
مكان الحفظ
500 B.C.-470 B.C.
الاكتشاف
1897
التوصيف
72+ coins
مرجع
Barron, Salvos, p. 31 (archaic hd. with intrusions, e.g. Idyma, Sidon), Dressel, ZfN 1900, pp. 231-53, illus. (no. 8 = Dicaea; nos. 27-9 = Abdera; nos. 42-4 = Sidon; nos. 47-52 Thraco-Maced.; no. 55 = Ionia; nos. 58-9 = Athens; no. 62 = Paros; nos. 63-4 = Cyclades), Dutilh, JIAN 1899, p. 287, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 3; Abdera, nos. 18-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 37, Weber, NC 1899, pp. 269-83, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Alexandria, Ramleh suburb
مكان الحفظ
480 B.C.
الاكتشاف
1893
التوصيف
4 coins
مرجع
Gardner, History of Ancient Coinage (Oxford, 1918), p. 60, Weber, NC 1898, p. 283-7 (nos. 20-23), illus.
مكان اكتشاف القطعة
Damietta (mod. Dumyât; anc. Taniathis), 50 km. NW of Port Said
مكان الحفظ
480 B.C.
الاكتشاف
1894
التوصيف
5+ coins
مرجع
Schlumberger, L'argent grec, p. 10, no. 27, Weber, NC 1899, pp. 283-7, 90S. 24-28, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
مكان الحفظ
475 B.C.
الاكتشاف
1968-1969
التوصيف
681+ coins
مكان اكتشاف القطعة
Zagazig (anc. Bubastis)
مكان الحفظ
470 B.C.
الاكتشاف
1901
التوصيف
84 coins
مرجع
Barron, Samos, p. 44, Brown, NC 1950, p. 185, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 104-38, illus. (no. 241 = Zancle), Kraay, NC 1956, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 40
مكان اكتشاف القطعة
Naucratis (mod. El Nibeira or El Niqrâsh), 20 km. SE of Damanhûr
مكان الحفظ
450 B.C.-425 B.C.
الاكتشاف
1885
التوصيف
15 coins
مرجع
Barron, Samos, p. 76, Dressel, ZfN 1900, p. 258, Head, NC 1886, pp. 1-18, illus. (cf. Petrie, Naukratis [London, 1886], p. 63)
مكان اكتشاف القطعة
Naucratis (mod. El Nibeira or El Niqrâsh), 20 km. SE of Damanhûr
مكان الحفظ
360 B.C.
الاكتشاف
1905
التوصيف
83 coins
مرجع
Eddé, RassNum. 1905, pp. 51-5, illus.; Boll. di Num. 1905, p. 129, NC 1906, "Proceedings," p. 14, Regling, ZfN 1927, p. 4
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (28) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date