عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

المكان:
عرض سجلات من (781) إلى (784) من إجمالى النتائج (784) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Denia (= Dianium; anc. Hemeroskopeion), 85 km. SE of Valencia
مكان الحفظ
400 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
1906-1906
التوصيف
16 coins
مرجع
Sandars, Archaeologia 60 (1906), p. 89 (no details)
مكان اكتشاف القطعة
Valeria (= Valera de Arriba), 30 km. S of Cuenca
مكان الحفظ
200 B.C.
الاكتشاف
1948
التوصيف
39 coins
مرجع
Allen, NC 1969, pp. 40, 62-3, Almagro Basch, NH 1958, pp. 5-14, illus.; 1960, pp. 213-4, illus., Almagro Basch-Almagro Gorbea, Numisma 71 (1964), pp. 25-47, illus., Crawford, RRCH 109, De Guadan, MPER, pp. 155-9, Mateu y Llopis, Ampurias 1951, pp. 238-9, illus., Raddatz, Schatzfunde, pp. 266-7, illus., Villaronga, MHC (forthcoming)
مكان اكتشاف القطعة
Auriol, 25 km. NE of Marseille
مكان الحفظ
470 B.C.-460 B.C.
الاكتشاف
1867
التوصيف
2130 coins
مرجع
Babelon, Traité II.1, pp. 1571-1618, illus., Blancard, Le trésor d' Auriol et les dieux nègres de la Grèce (Marseille, 1874); Memoires de l'Academie des Sciences Lettres et BeauxArts de Marseille, 1896-9, pp. 443-60, illus., Blanchet, Traité, pp. 226-8, 544, no. 25, Chabouillet, RN 1869, pp. 348-60; Revue des Sociétés savantes des départments, 1869, pp. 117-27; RN 1874, pp. 164-5, Furtwängler, SM 21 (1971), pp. 13-21, Hucher, Mél de Num 1874-5, pp. 12-44, illus., Kolb, RN 1923, pp. 1-7, Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 7-13
مكان اكتشاف القطعة
Ollioules, 5 km. W of Toulon
مكان الحفظ
470 B.C.-460 B.C.
الاكتشاف
1958
التوصيف
24 coins
مرجع
Holland, BSFN 1959, pp. 262-4, Layet-Huguenin, Annales de la Société des sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var 14 (1962), pp. 39-68
عرض سجلات من (781) إلى (784) من إجمالى النتائج (784) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date