Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 161 έως 171 από συνολικά 171
Σημείο εύρεσης
Constantine (anc. Cirta), 300 km. E of Algiers, Algeria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1914
Περιγραφή
2011 coins
Παραπομπή
Mazard, CNNM, p. 27, Thomas, RN 1949, pp. 114-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Teboursouk, 100 km. SW of Tunis, Tunisia
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
AA 1909, p. 204, BCTH 1904, p. cxcv, Comm. de Bray, Bulletin de la Société archéologique de Sousse 1907, pp. 95-7 (inexact data)
Σημείο εύρεσης
Banasa, (mod. Souk-el Arbaa), 120 km. NE of Rabat, Morocco
Αποθέτης
17 B.C.-18 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
4001 coins
Παραπομπή
Dieudonné, RN 1908, pp. 350-67, illus.; RN 1910, pp. 437-42, illus., Gsell, BCTH 1908, p. clxxxviii, Imhoof-Blumer, ZfN 1910, pp. 1-8, illus., Mazard, CNNM, p. 8, RN 1908, p. 272, Regling, ZfN 1910, pp. 9-27, illus., Svoronos, JIAN 1911 pp. 43-6
Σημείο εύρεσης
Cap Djinet, 20 km. W of Dellys, Algeria
Αποθέτης
17 B.C.-18 B.C.
Ανεύρεση
1902
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
AA 1904, p. 137, Bull. internat. de num. 1904, p. 36, Gsell, BCTH 1903, pp. clx f. (Gsell's suggestion that the coin of Juba-Ptolemy should be read yr. 46 seems without foundation); Mélanges d'archéologie et d'histoire 1903, p. 277; Procés-verbaux, Commission de l'Afrique du Nord, 1903, pp. vii-viii
Σημείο εύρεσης
Cape Matafus, 20 km. E of Algiers, Algeria
Αποθέτης
38 B.C.
Ανεύρεση
1786
Περιγραφή
25 coins
Παραπομπή
Sestini, Lettere . . . Ainslieana, V.2 (Florence, 1821), pp. v ff.
Σημείο εύρεσης
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
Σημείο εύρεσης
C'an Juan d'en Cauna, Ibiza
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
121 coins
Παραπομπή
Almagro Gorbea, Excavaciones arqueologicas en Ibiza (Excavaciones arqueologicas en España 56, Madrid, 1967), pp. 12-23, illus., Villaronga, GacNum 14 (1969), p. 41
Σημείο εύρεσης
Azaila, 50 km. SE of Saragossa
Αποθέτης
79 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
740 coins
Παραπομπή
Beltran Martinez, Caesaraugusta 23-4 (1964), pp. 79-86, Beltran y Villagrasa, BASE 2 (1945), pp. 135-79, Cabré Aguilo, MNE 1921, no. 2, pp. 25-33, illus., Crawford, RRCH 220, Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), pp. 37-56, illus., Ramagosa, Acta NUM 1971, pp. 79-81, Untermann, MM 1964, p. 121
Σημείο εύρεσης
Monaco (anc. Monoikos)
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1880
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
BSAF 1880, p.114; 1895, p. 159, Blanchet, Traité, p. 181, Jenkins, NC 1957, p. 13
Σημείο εύρεσης
France southern, region of Marseille
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
50 coins
Παραπομπή
Jenkins, NG 1957, pp. 13-4
Σημείο εύρεσης
Marseille (anc. Massalia)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1849
Περιγραφή
403 coins
Παραπομπή
Blanchet, Traité, p. 544, no. 23, Crawford, RRCH 79, Marquis de Lagoy, RN 1849, pp. 323-4
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 161 έως 171 από συνολικά 171

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date