عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

دار الضرب: Thurium
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (61) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Cephallenia
مكان الحفظ
300 B.C.-275 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
352-400 coins
مرجع
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
مكان اكتشاف القطعة
South Italy
مكان الحفظ
440 B.C.
الاكتشاف
1963
التوصيف
AR: 8 coins noted in IGCH in addition to 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 11 coins
مكان اكتشاف القطعة
Cotrone, 5 km. N of Croton, Brut-(277, 506) tium
مكان الحفظ
430 B.C.
التوصيف
130+ coins
مرجع
Catanuto, NSc 1932, pp. 387-92 (= N. 277 including intrusive items), Kraay, SNR 1970, pp. 69-71 (for details of N. 506, and for the common source of N. 277 and 506)
مكان اكتشاف القطعة
Taranto environs ("Oecist Hoard"), Calabria
مكان الحفظ
425 B.C.-420 B.C.
الاكتشاف
1948
التوصيف
c. 800? AR: 279 coins noted in IGCH in addition to 64 coins in Thurium (including 1 stater noted. Added 63 coins to this group) and 109 coins in Croton (including 3 staters noted. Added 106 coins to this group). Added 348 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to c. 800? coins
مرجع
Kraay, SNR 1970, pp. 58-68
مكان اكتشاف القطعة
Taranto, Via Oberdan
مكان الحفظ
420 B.C.-415 B.C.
الاكتشاف
1938
التوصيف
18 coins
مرجع
Kraay, SNR 1970, p. 68
مكان اكتشاف القطعة
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
مكان الحفظ
410 B.C.-405 B.C.
الاكتشاف
1858
التوصيف
1000+ coins
مرجع
Evans, NC 1889, pp. 39-42, Kraay, SNR 1970, pp. 47-72, Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 147-58, Sambon, Recherches, pp. 30-2, Sambon, Sur un dépôt de monnaies grecques trouvé dans une terve de l'ancienne Lucanie (Naples, 1858)
مكان اكتشاف القطعة
S. Eufemia Lamezia, 8 km. SW of Nicastro, Bruttium
مكان الحفظ
400 B.C.
الاكتشاف
1949
التوصيف
147 coins
مرجع
Kraay, SNR 1970, p. 68, Procopio, AIIN 1954, p. 165
مكان اكتشاف القطعة
Calabria (anc. Bruttium)
مكان الحفظ
390 B.C.
الاكتشاف
1864
التوصيف
97 coins
مرجع
Sambon, Recherches, p. 35
مكان اكتشاف القطعة
Caulonia, Bruttium
مكان الحفظ
389 B.C.
الاكتشاف
1915
التوصيف
18 coins
مرجع
Currò Pisanò AIIN 1962-4, pp. 232-3, 237, Orsi, MonAnt 1914, pp. 941-4, Terina illus.
مكان اكتشاف القطعة
Maruggio, 30 km. SE of Taranto, Calabria
مكان الحفظ
380 B.C.
الاكتشاف
1905
التوصيف
48 coins
مرجع
Quagliati, NSc 1906, pp. 215-7
مكان اكتشاف القطعة
Torchiarolo, 16 km. S of Brindisi, Calabria
مكان الحفظ
380 B.C.
الاكتشاف
1927
التوصيف
21+ coins
مرجع
Quagliati, AttiMemIIN 1932, pp. 3-13, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Ionian Shore, Bruttium
مكان الحفظ
375 B.C.-360 B.C.
الاكتشاف
1908
التوصيف
AR: 100? coins noted in IGCH in addition to 8 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 108 coins
مرجع
Kraay, ANSMN 16 (1970), pp. 23-30 (for details of Pegasi), Vlasto, NNM 15 (1922), pp. 204-5
مكان اكتشاف القطعة
South Italy
مكان الحفظ
370 B.C.
الاكتشاف
1887
التوصيف
22+ coins
مرجع
Evans, NC 1889, pp. 41-2
مكان اكتشاف القطعة
S. Demetrio Corone, 25 km. SW of Sybaris, Lucania
مكان الحفظ
350 B.C.
الاكتشاف
1955
التوصيف
15 coins
مرجع
Procopio, AIIN 1956, p. 221
مكان اكتشاف القطعة
Reggio environs, Bruttium
مكان الحفظ
370 B.C.-330 B.C.
الاكتشاف
1938
التوصيف
6+ coins
مكان اكتشاف القطعة
South Italy
مكان الحفظ
370 B.C.-330 B.C.
الاكتشاف
before 1900
التوصيف
5+ coins
مكان اكتشاف القطعة
Altamura, Apulia
مكان الحفظ
370 B.C.-330 B.C.
الاكتشاف
1960
التوصيف
172 coins
مكان اكتشاف القطعة
Taranto, Corti Vecchie, Calabria
مكان الحفظ
345 B.C.
الاكتشاف
1916
التوصيف
336 coins
مرجع
Breglia, Memorie. Reale Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti, Naples VI (1939), pp. 5-38, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 37-8
مكان اكتشاف القطعة
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
مكان الحفظ
340 B.C.-330 B.C.
الاكتشاف
1937
التوصيف
210 coins
مرجع
Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 109-47, illus., Stazio, AIIN 1965-7, p. 61
مكان اكتشاف القطعة
Lizzano, 20 km. SE of Taranto, Calabria
مكان الحفظ
340 B.C.-330 B.C.
الاكتشاف
1950
التوصيف
44+ coins
مرجع
Tamburello, AIIN 1954, pp. 163-4
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (61) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date