عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

دار الضرب: إريتريا
عرض سجلات من (1) إلى (19) من إجمالى النتائج (19) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Athens
مكان الحفظ
525 B.C.-515 B.C.
الاكتشاف
1788
التوصيف
26+ coins
مرجع
Beulé, Les monnaies d'Athènes (Paris, 1858), pp. 15-6, 30-1, Cousinéry, Voyage dans la Macédoine II (Paris, 1831), pp. 123, 128-9, (line drawings of some types), Köhler, AM 1884, p. 358, Mionnet II (1807), pp. 112-3, Mommsen, Hist. de la monnaie romaine I (Paris, 1865), p. 72, note 1, Seltman, Athens, p. 146
مكان اكتشاف القطعة
Eleusis (E. of Telesterion), Attica
مكان الحفظ
520 B.C.-500 B.C.
الاكتشاف
1883
التوصيف
7-8 coins
مرجع
Köhler, AM 1884, pp. 357-8, Seltman, Athens, p. 146
مكان اكتشاف القطعة
Eretria, Euboea
مكان الحفظ
500 B.C.-480 B.C.
الاكتشاف
1870
التوصيف
AR: Uncertain count noted in IGCH including 3 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 3 coins
مرجع
Köhler, AM 1884, pp. 355-7
مكان اكتشاف القطعة
Pascha, SW of Cyme, Euboea
مكان الحفظ
500 B.C.-480 B.C.
الاكتشاف
1883
التوصيف
c. 100? AR: 84-85 coins noted in IGCH in addition to 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes 86-87 coins
مرجع
Köhler, AM 1884, pp. 354 ff. (saw 22+), Seltman, Athens, p. 146, Starr, Athenian Coinage, p. 5, note 13; p. 89
مكان اكتشاف القطعة
Isthmia, near Corinth
مكان الحفظ
480 B.C.
الاكتشاف
1954
التوصيف
135 coins
مرجع
Broneer, Hesperia 1955, pp. 135-6, some illus.
مكان اكتشاف القطعة
Anthoupolis, Attica
مكان الحفظ
300 B.C.-270 B.C.
الاكتشاف
1961
التوصيف
8 coins
مرجع
Varoucha, BCH 1962, p. 422
مكان اكتشاف القطعة
Euboea
مكان الحفظ
250 B.C.-200 B.C.
الاكتشاف
1900
التوصيف
21 coins
مكان اكتشاف القطعة
Chalcis environs, Euboea
مكان الحفظ
200 B.C.-170 B.C.
الاكتشاف
1937
التوصيف
74 coins
مكان اكتشاف القطعة
Eretria (Isis temple), Euboea
مكان الحفظ
198 B.C.-190 B.C.
الاكتشاف
1914
التوصيف
352 coins
مرجع
Newell, NNM 68 (1935), pp. 11-23, Papadakis, A Delt 1915, pp. 120, 145-7, Wallace, NNM 134 (1956), pp. 119 ff.
مكان اكتشاف القطعة
Anthedon, on the coast c. 15 km. NW of Chalcis, Boeotia
مكان الحفظ
161 B.C.-150 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
25+ coins
مرجع
Lewis, NC 1962, pp. 294-6, Thompson, ANSMN 5 (1952), pp. 25-33, illus.; Athens, pp. 473-4; NC 1962, pp. 325-9
مكان اكتشاف القطعة
Eretria environs, Euboea
مكان الحفظ
192 B.C.-175 B.C.
الاكتشاف
1909-1909
التوصيف
184 coins
مرجع
Newell, NNM 68 (1935), pp. 1-23, illus., Wallace, NNM 134 (1956), pp. 120 ff.
مكان اكتشاف القطعة
Koskina, Euboea
مكان الحفظ
200 B.C.-180 B.C.
الاكتشاف
1923
التوصيف
130 coins
مرجع
Varoucha, Epitymbion Christou Tsounta (Athens, 1941), pp. 672-4, Wallace, Essays Robinson, p. 204
مكان اكتشاف القطعة
Euboea
مكان الحفظ
170 B.C.-165 B.C.
الاكتشاف
1940-1940
التوصيف
60 coins
مرجع
Wallace, NNM 134 (1956), pp. 121-3
مكان اكتشاف القطعة
Euboea
مكان الحفظ
170 B.C.-165 B.C.
الاكتشاف
1920-1920
التوصيف
240 coins
مرجع
Wallace, NNM 134 (1956), pp. 123-4
مكان اكتشاف القطعة
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
مكان الحفظ
425 B.C.-420 B.C.
الاكتشاف
1961
التوصيف
100 coins
مرجع
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
مكان اكتشاف القطعة
Sakha (anc. Xois), near Kafr el Sheik, 100 km. E of Alexandreia
مكان الحفظ
500 B.C.-470 B.C.
الاكتشاف
1897
التوصيف
72+ coins
مرجع
Barron, Salvos, p. 31 (archaic hd. with intrusions, e.g. Idyma, Sidon), Dressel, ZfN 1900, pp. 231-53, illus. (no. 8 = Dicaea; nos. 27-9 = Abdera; nos. 42-4 = Sidon; nos. 47-52 Thraco-Maced.; no. 55 = Ionia; nos. 58-9 = Athens; no. 62 = Paros; nos. 63-4 = Cyclades), Dutilh, JIAN 1899, p. 287, May, NC 1965, pp. 1-25, no. 3; Abdera, nos. 18-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 37, Weber, NC 1899, pp. 269-83, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Benha el Asl (anc. Athribis), 50 km. N of Cairo
مكان الحفظ
485 B.C.
الاكتشاف
1929
التوصيف
92+ coins
مرجع
Newell, NC 1931, pp. 668, Robinson, NC 1930, pp. 93-106, illus.; NC 1931, pp. 68-71; NC 1932, p. 200, Schlumberger, L'argent glee, p. 10, no. 25
مكان اكتشاف القطعة
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
مكان الحفظ
475 B.C.
الاكتشاف
1968-1969
التوصيف
681+ coins
مكان اكتشاف القطعة
Babylon, Babylonia
مكان الحفظ
155 B.C.-150 B.C.
الاكتشاف
1900
التوصيف
100 coins
مرجع
Regling, ZfN 1928, pp. 92-132, illus.
عرض سجلات من (1) إلى (19) من إجمالى النتائج (19) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date