Νομισματοκοπείο: Χίος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 63
Σημείο εύρεσης
Cyclades
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1889
Περιγραφή
145+ coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1890, pp. 13-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Koumares, near Trikkala, Thessaly
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
36 coins
Σημείο εύρεσης
Sparta, Laconia
Αποθέτης
222 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
86 coins
Παραπομπή
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 72-3 (the reference to ESM p. 76 should read Antiochus I not Seleucus II), Newell, Demetrius, p. 165, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 32-3, Svoronos, JIAN 1909-10, pp. 63-8; Athènes, pl. 29, Wace, BSA 1907-8, pp. 149-58, illus.
Σημείο εύρεσης
Corinth
Αποθέτης
146 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Edwards, Hesperia 1937, p. 248
Σημείο εύρεσης
Pontoleibade-Kilkis, Macedonia
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
114+ coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1962. pp. 418-21 (three hds.)
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1893-1893
Περιγραφή
76+ coins
Παραπομπή
Mørkholm, SNR 1971, pp. 79-91, illus.
Σημείο εύρεσης
Vourla (now Urla; anc. Clazomenae)
Αποθέτης
500 B.C.-490 B.C.
Ανεύρεση
1911
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Gardner, JHS 1913, p. 12, Jameson, RN 1911, pp. 60-8, illus., Regling, Priene, p. 48
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1893, p. 82, illus., Regling, ZfN 1931, p. 25, no. 5
Σημείο εύρεσης
Chios
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
9+ coins
Παραπομπή
Seltman, Athens, p. 148
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
460 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
26+ coins
Σημείο εύρεσης
Erythrae (mod. Çesme), Ionia
Αποθέτης
455 B.C.
Ανεύρεση
1923
Περιγραφή
95+ coins
Παραπομπή
Hill, NC 1925, pp. 12 f., no. 40, illus.
Σημείο εύρεσης
Phanae on Chios, Ionia
Αποθέτης
450 B.C.-440 B.C.
Ανεύρεση
1913
Περιγραφή
59 coins
Παραπομπή
AA 1915, p. 200, AJA 1920, p. 94
Σημείο εύρεσης
Chalki, island near Rhodes
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1903
Περιγραφή
208 coins
Σημείο εύρεσης
Pindakas on Chios, Ionia
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
66 coins
Παραπομπή
Boardman, BSA 1958-9, pp. 304-9
Σημείο εύρεσης
Yaka, near Bozdogan (anc. Orthosia), Caria
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
116 coins
Σημείο εύρεσης
Pithyos on Chios, Ionia
Αποθέτης
334 B.C.-332 B.C.
Ανεύρεση
1885
Περιγραφή
225 coins
Παραπομπή
Baldwin, AJN 1914, pp. 48-52, Boardman, BSA 1958-9, pp. 306 f., Löbbecke, ZfN 1887, pp. 148-57, illus., Mavrogordato, NC 1915, pp. 397-9; 1916, pp. 281-2, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 4
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1909
Περιγραφή
50+ coins
Παραπομπή
Mavrogordato, NC 1916, pp. 283-90, no. 56, Svoronos, JIAN 1913, pp. 35 f.
Σημείο εύρεσης
Chios , Ionia
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
19+ coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1913, pp. 68-9
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 63

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date