متقطرکرنانقشہ کے نتائج

دار الضرب: Velia
کل نتائج 45 میں سے، 41 سے 45 تک دکھائے جارہے ہیں
دریافت ھونے کی جگہ
Salve, near Lecce, Calabria
جمع/ ذخیرہ
230 B.C.-200 B.C.
دریافت
1930
تفصیلات / وضاحت
68+ coins
حوالہ
Breglia, AttiMemIIN 8 (1934), pp. 20-33, illus., Crawford, RRCH 64
دریافت ھونے کی جگہ
Campo Laurelli, Campobasso region, Samnium
جمع/ ذخیرہ
300 B.C.-200 B.C.
دریافت
1854
تفصیلات / وضاحت
99 coins
حوالہ
Rizzi, Bullettino Arch. Napoletano 1855, p. 130, Sambon, Recherches, p. 29, Thomsen, ERC I, p. 108
دریافت ھونے کی جگہ
Morcone, 30 km. NW of Benevento, Samnium
جمع/ ذخیرہ
400 B.C.-200 B.C.
دریافت
1904
تفصیلات / وضاحت
AR: 2 coins noted in IGCH. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
حوالہ
NSc 1905, pp. 193-4
دریافت ھونے کی جگہ
Vulcano, Lipari Islands
جمع/ ذخیرہ
250 B.C.
دریافت
1896-1896
تفصیلات / وضاحت
63 coins
حوالہ
Macdonald, NC 1896, pp. 185-90, illus., Robinson, NC 1945, pp. 96-107, illus.
دریافت ھونے کی جگہ
Auriol, 25 km. NE of Marseille
جمع/ ذخیرہ
470 B.C.-460 B.C.
دریافت
1867
تفصیلات / وضاحت
2130 coins
حوالہ
Babelon, Traité II.1, pp. 1571-1618, illus., Blancard, Le trésor d' Auriol et les dieux nègres de la Grèce (Marseille, 1874); Memoires de l'Academie des Sciences Lettres et BeauxArts de Marseille, 1896-9, pp. 443-60, illus., Blanchet, Traité, pp. 226-8, 544, no. 25, Chabouillet, RN 1869, pp. 348-60; Revue des Sociétés savantes des départments, 1869, pp. 117-27; RN 1874, pp. 164-5, Furtwängler, SM 21 (1971), pp. 13-21, Hucher, Mél de Num 1874-5, pp. 12-44, illus., Kolb, RN 1923, pp. 1-7, Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 7-13
کل نتائج 45 میں سے، 41 سے 45 تک دکھائے جارہے ہیں

کوائف کے اختیارات

AtomKMLCSVVisualize

جغرافیائی

نتائج بہتر بنانا

Hoard

مشمولات

Closing Date