عوامل تصفية البحثنتائج الخريطة

دار الضرب: Uncertain value
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (282) بالكامل
مكان اكتشاف القطعة
Santorin (anc. Thera)
مكان الحفظ
500 B.C.-490 B.C.
الاكتشاف
1821
التوصيف
760 coins
مرجع
BMCIonia, pp. xxxii ff., Greenwell, NC 1890, pp. 13-9, Holloway, ANSMN 10 (1962), pp. 6-7, Wroth, NC 1884, pp. 269-80, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Isthmia, near Corinth
مكان الحفظ
480 B.C.
الاكتشاف
1954
التوصيف
135 coins
مرجع
Broneer, Hesperia 1955, pp. 135-6, some illus.
مكان اكتشاف القطعة
Corinth
مكان الحفظ
327 B.C.-325 B.C.
الاكتشاف
1930
التوصيف
51 coins
مرجع
Edwards-Thompson, AJA 1970, pp. 343-50, illus. (with references to earlier publications)
مكان اكتشاف القطعة
Makryneia, Acarnania
مكان الحفظ
315 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
1859
التوصيف
6 coins
مكان اكتشاف القطعة
Lamia district (village of St. Theodore), Thessaly
مكان الحفظ
310 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
1901-1902
التوصيف
112 coins
مرجع
Keramopoullos, ArchEph 1903, p. 101, Newell, Demetrius, p. 134, note 5; p. 168, note 13 (burial date c. 308-290 B.C.), Robert, Études, p. 191, Svoronos, Athènes, pl. 27, 1-34
مكان اكتشاف القطعة
Messene
مكان الحفظ
305 B.C.-300 B.C.
الاكتشاف
before 1922
التوصيف
31 coins
مكان اكتشاف القطعة
Leucas, Acarnania
مكان الحفظ
300 B.C.
الاكتشاف
1925
التوصيف
49+ coins
مرجع
Bellinger, YCS 2 (1931), pp. 187-98, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Ougri, Achaea
مكان الحفظ
300 B.C.
الاكتشاف
1892-1892
التوصيف
8 coins
مكان اكتشاف القطعة
Arta (anc. Ambracia), Epirus
مكان الحفظ
285 B.C.-275 B.C.
الاكتشاف
1910
التوصيف
115 coins
مرجع
Newell, Demetrius, p. 164, WSM nos. 9 and 13 (Carrhae coins) and p. 42, note 20 (burial date), Svoronos, Athènes, pl. 31 (Athenian issues)
مكان اكتشاف القطعة
Epidaurus, Argolis
مكان الحفظ
282 B.C.-240 B.C.
الاكتشاف
1903
التوصيف
61 coins
مرجع
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 76-7, Keramopoullos, ArchEph 1903, pp. 98-114, illus., Newell, Demetrius, p. 165 (burial date), Svoronos, Athènes, pl. 32, 1-7
مكان اكتشاف القطعة
Boeotia, opposite Chalcis
مكان الحفظ
250 B.C.
الاكتشاف
1935
التوصيف
49 coins
مكان اكتشاف القطعة
Larissa environs, Thessaly
مكان الحفظ
250 B.C.-225 B.C.
الاكتشاف
1937-1938
التوصيف
591+ coins
مرجع
Bellinger, CIN 1961. Atti (1965), pp. 57-60, Merker, ANSMN 9 (1960), pp. 41-2 (some discrepancies in figures), Varoucha, BCH 1938, p. 446 (Volos)
مكان اكتشاف القطعة
Peloponnesus
مكان الحفظ
250 B.C.-240 B.C.
الاكتشاف
1962
التوصيف
9+ coins
مرجع
Troxell, ANSMN 17 (1971), pp. 41, 66-80, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Carystus, Euboea
مكان الحفظ
230 B.C.
الاكتشاف
1945
التوصيف
378 coins
مرجع
Robinson, NNM 124 (1952), illus. (Lot A), Wallace, NNM 134 (1956), pp. 50-52
مكان اكتشاف القطعة
Megalopolis, Arcadia
مكان الحفظ
225 B.C.
الاكتشاف
1947
التوصيف
40 coins
مرجع
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 74-5, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 39-41, Robinson, ANSMN 4 (1950), pp. 13-28, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Sparta, Laconia
مكان الحفظ
222 B.C.
الاكتشاف
1908
التوصيف
86 coins
مرجع
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 72-3 (the reference to ESM p. 76 should read Antiochus I not Seleucus II), Newell, Demetrius, p. 165, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 32-3, Svoronos, JIAN 1909-10, pp. 63-8; Athènes, pl. 29, Wace, BSA 1907-8, pp. 149-58, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Corinth environs
مكان الحفظ
215 B.C.
الاكتشاف
1938
التوصيف
400 coins
مرجع
BCH 1938, p. 446, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 9-41, illus.
مكان اكتشاف القطعة
Eretria, Euboea
مكان الحفظ
250 B.C.-200 B.C.
الاكتشاف
1861
التوصيف
55+ coins
مكان اكتشاف القطعة
Epirus
مكان الحفظ
300 B.C.-200 B.C.
الاكتشاف
1825-1825
التوصيف
150+ coins
مرجع
Cousinéry, Les monnaies d' argent de la ligue Achéenne (Paris, 1825), pp. 72 ff., line drawings
مكان اكتشاف القطعة
Chalcis (or Boeotia)
مكان الحفظ
230 B.C.-200 B.C.
الاكتشاف
1958-1958
التوصيف
222 coins
عرض سجلات من (1) إلى (20) من إجمالى النتائج (282) بالكامل

خيارات البيانات

AtomKMLCSVVisualize

المكان

تحسين النتائج

Hoard

محتويات

Closing Date