Νομισματοκοπείο: Dyrrhachium
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 104
Σημείο εύρεσης
Greece, western
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1907
Περιγραφή
28+ coins
Παραπομπή
Svoronos, JIAN 1908, pp. 258-60, illus. (4)
Σημείο εύρεσης
Cephallenia
Αποθέτης
300 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
352-400 coins
Παραπομπή
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
Σημείο εύρεσης
Epirus
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1825-1825
Περιγραφή
150+ coins
Παραπομπή
Cousinéry, Les monnaies d' argent de la ligue Achéenne (Paris, 1825), pp. 72 ff., line drawings
Σημείο εύρεσης
Butrinto (anc. Buthrotum), 14 km. S of Sarandë, Albania
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
15 coins
Παραπομπή
Cesano, AttiMemIIN 7 (1932), pp. 47-58, illus.
Σημείο εύρεσης
Qesarat, c. 15 km. NW of Tepelenë, Albania
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
49 coins
Σημείο εύρεσης
Dodona, Epirus
Αποθέτης
168 B.C.-167 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Dacaris, A Delt 1961-2, Chronika, p. 198, illus., Franke, Epirus, p. 30, note 14
Σημείο εύρεσης
Risan (anc. Rhizon), southern Dalmatia, Yugoslavia
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1927
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Horvat, Numismatika Zagreb 2-4 (1934-6), pp. 26-64, some illus., May, Damastion, pp. 8, 11, 37,126, 199-202, illus. (31 coins)
Σημείο εύρεσης
Pllanë (anc. Bassania), c. 15 km. SE of Lezhe, Albania
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
21 coins
Σημείο εύρεσης
Cakran, 18 km. SE of Fier, Albania
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
59 coins
Σημείο εύρεσης
Cërrik, 20 km. W of Elbasan, Albania
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
70 coins
Σημείο εύρεσης
Portitovci, c. 37 km. N of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
614 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 18 (1952), p. 401
Σημείο εύρεσης
Durazzo (Durrës; anc. Dyrrhachium), Albania
Αποθέτης
300 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1894
Περιγραφή
52 coins
Παραπομπή
Ceka, Studia Albanica 1 (1966), pp. 218-9, Münsterberg, MonatsblNumGesWien 1917, p. 259
Σημείο εύρεσης
Jubicë, c. 25 km. NW of Shkodër, Albania
Αποθέτης
230 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
138 coins
Σημείο εύρεσης
Lezhe (Lesh, Alessio; anc. Lissus), Albania
Αποθέτης
168 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Ceka, Studia Albanica 1 (1966), p. 218 (date of discovery given as 1923)
Σημείο εύρεσης
Bakërr (anc. Apollonia), 11 km. W of Fier, Albania
Αποθέτης
200 B.C.-168 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
441 coins
Παραπομπή
Ceka, Studia Albanica 1972, no. pp. 49-68, illus.
Σημείο εύρεσης
Selci (Selce), near Shkodër, Albania
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Evans, NG 1880, pp. 269-88, illus., Islami, Studia Albanica 1 (1966), pp. 225-51, passim
Σημείο εύρεσης
Potoc, c. 69 km. WNW of Turnu Severin, Rumania
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
Kenner, AfÖG 38 (1867), pp. 309-10 (describes 9 of best preserved coins)
Σημείο εύρεσης
Lipnica, c. 32 km. S of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 242
Σημείο εύρεσης
Gradesnica, c. 30 km. N of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
431 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 237
Σημείο εύρεσης
Rupci, c. 55 km. S of Pleven, Bulgaria
Αποθέτης
130 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 265
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 104

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date