Νομισματοκοπείο: Κύζικο
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 49
Σημείο εύρεσης
Chios, Ionia
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1893, p. 82, illus., Regling, ZfN 1931, p. 25, no. 5
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
64 coins
Σημείο εύρεσης
Colophon, Ionia
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
181 coins
Παραπομπή
Kraay, SNI? 1962-3, pp. 5-13, illus., Varoucha, A Delt 1963 B 1, pp. 6-7, illus.
Σημείο εύρεσης
Troas
Αποθέτης
450 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
22 coins
Σημείο εύρεσης
Vourla (now Urla; anc. Clazomenae), Ionia
Αποθέτης
410 B.C.-400 B.C.
Ανεύρεση
1875
Περιγραφή
90 coins
Παραπομπή
Greenwell, NC 1887, pp. 41-2, Head, NC 1876, pp. 277-98, illus.; 1877, pp. 169-76, illus., Regling, ZfN 1931, p. 25
Σημείο εύρεσης
Durasalar, near Bigadiç (anc. Abbaitis), Mysia
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
111 coins
Παραπομπή
Artuk, Istanbul ArchhMüzYilligi 1958, p. 85, Barron, Samos, pp. 116 f.
Σημείο εύρεσης
Çanakkale (anc. Abydus)
Αποθέτης
350 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
42+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
10 coins
Παραπομπή
Moisil, CNA 1923, p. 18
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
35 coins
Σημείο εύρεσης
Isikliköy, near Mudanya (anc. Apameia-Myrlea), Bithynia
Αποθέτης
460 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
341 coins
Παραπομπή
AJA 1969, p. 221
Σημείο εύρεσης
Prinkipo (now Büjük Ada; anc. Pityusa), Bithynia
Αποθέτης
335 B.C.-334 B.C.
Ανεύρεση
1930
Περιγραφή
247+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1931, pp. 1-46, illus.
Σημείο εύρεσης
Kütahya (anc. Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
20+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
320 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1890-1895
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Imhoof-Blumer, SNR 1913, pp. 24-6, illus.
Σημείο εύρεσης
Marmara (anc. Proconnesus), Mysia
Αποθέτης
110 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1863
Περιγραφή
70 coins
Παραπομπή
Thompson, Athens, p. 523, Waddington, RN 1865, pp. 25-8, illus. (= Mélanges II (Paris, 1867), pp. 57-60
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1933
Περιγραφή
24 coins
Παραπομπή
Bellinger, YCS 13 (1952), pp. 161-9, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
12+ coins
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
205 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
114 coins
Παραπομπή
Cox, A Third Century Hoard of Tetradrachms from Gordion (Philadelphia, 1953), illus., Kleiner, ANSMN 17 (1971), p. 116, Seyrig, RN 1963, pp. 42, 59
Σημείο εύρεσης
Mektepini, near Sabuncupinar (between anc. Dorylaeum and Cotiaeum), Phrygia
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
752+ coins
Παραπομπή
Olçay-Seyrig, Le Trésor de Mektepini en Phrygie (Paris, 1965), illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
190 B.C.
Ανεύρεση
1949
Περιγραφή
251+ coins
Παραπομπή
Seyrig, RN 1963, p. 26, note 1 (210-205 B.C.). The Pergamene series includes coins of Eumenes II
Σημείο εύρεσης
Beirut (anc. Berytus) environs, Phoenicia
Αποθέτης
332 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
33 coins
Παραπομπή
Sheridan, Num. Aug. 1971, pp. 1127-33, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 21 έως 40 από συνολικά 49

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date