Νομισματική αξία: Octadrachm
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 27
Σημείο εύρεσης
Megalopolis, Arcadia
Αποθέτης
225 B.C.
Ανεύρεση
1947
Περιγραφή
40 coins
Παραπομπή
Hackens, Antidorum W. Peremans, pp. 74-5, Noe, ANSMN 10 (1962), pp. 39-41, Robinson, ANSMN 4 (1950), pp. 13-28, illus.
Σημείο εύρεσης
Ishtib (mod. Stip), S. Serbia, Yugoslavia
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
BlM 1913, p. 5411, illus. (1 Berlin coin)*, Saria, NZ 1927, p. 12, illus. (1 Belgrade coin), Svoronos, JIAN 1919, pp. 9-10, 12-3, 25, some illus.
Σημείο εύρεσης
Kârdzali, Bulgaria
Αποθέτης
490 B.C.-480 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
5+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 12 (1938), p. 456
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
460 B.C.
Περιγραφή
50 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Gordium
Αποθέτης
223 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
5+ coins
Παραπομπή
Cox, ANSMN 12 (1966), pp. 51-5, illus.
Σημείο εύρεσης
Seleucis region, between Antakya and Latakia (anc. Antiocheia and Laodiceia ad Mare)
Αποθέτης
500 B.C.-480 B.C.
Ανεύρεση
1898-1898
Περιγραφή
AR: 2 coins noted in IGCH in addition to 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.1, nos. 1458-9, Schlumberger, L'argent grec, p. 9, no. 15, Schwabacher, OpuscArch. 6 (1950), pp. 141 f., Svoronos, J IAN 1918-19, p. 43 (Bab. 1459 wrongly attributed to Ichnae)
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Massyaf, near anc. Baetocaece, N Phoenicia
Αποθέτης
425 B.C.-420 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
100 coins
Παραπομπή
Cahn, Knidos, p. 4; no. 32, 2, Kraay, JHS 1964, pp. 78 ff.; NC 1964, p. 20, Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 210-35, Starr, Athenian Coinage, pp. 47, 72, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Antakya (anc. Antioch), Seleucis
Αποθέτης
150 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Boston, Greek Coins 1950-63, nos. 277, 279
Σημείο εύρεσης
Tyre (mod. Sur) or Beirut environs, Phoenicia
Αποθέτης
145 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
20+ coins
Σημείο εύρεσης
Ras-Baalbek, c. 35 km. NE of Baalbek, Coelesyria
Αποθέτης
140 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
43 coins
Παραπομπή
Seyrig, Trésors du Levant (in press), Thompson, Athens, p. 523 (= Zahle)
Σημείο εύρεσης
Nablus (anc. Neapolis), Samaria
Αποθέτης
125 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
400 coins
Παραπομπή
Hamburger, ZfN 1892, p. 329, note 1, Kadman, INCJ, hoard 15
Σημείο εύρεσης
Egypt
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1879-1879
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 1 (Berlin Aeneia specimen possibly but not certainly from this find)
Σημείο εύρεσης
Fayum
Αποθέτης
500 B.C.
Ανεύρεση
1913-1913
Περιγραφή
2+ coins
Σημείο εύρεσης
Benha el Asl (anc. Athribis), 50 km. N of Cairo
Αποθέτης
485 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
92+ coins
Παραπομπή
Newell, NC 1931, pp. 668, Robinson, NC 1930, pp. 93-106, illus.; NC 1931, pp. 68-71; NC 1932, p. 200, Schlumberger, L'argent glee, p. 10, no. 25
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Zagazig (anc. Bubastis)
Αποθέτης
470 B.C.
Ανεύρεση
1901
Περιγραφή
84 coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 44, Brown, NC 1950, p. 185, Dressel-Regling, ZfN 1927, pp. 104-38, illus. (no. 241 = Zancle), Kraay, NC 1956, pp. 50-1, Schlumberger, L'argent grec, p. 11, no. 40
Σημείο εύρεσης
Phacous (= Fâqus), 30 km. NE of Zagazig
Αποθέτης
283 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
2400 coins
Παραπομπή
Jenkins, ANSMN 9 (1960), pp. 17-37, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 27

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date