Νομισματική αξία: Tetrobol
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 105
Σημείο εύρεσης
Samos, Ionia
Αποθέτης
340 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
56+ coins
Παραπομπή
BCH 1953, p. 193; 1955, p. 210
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
32+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
100 coins
Σημείο εύρεσης
Cos
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
99+ coins
Παραπομπή
Kroll, ANSMN 11 (1964), pp. 81-117, illus.
Σημείο εύρεσης
Calymna, Caria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
53+ coins
Παραπομπή
BCH 1954, p. 98
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1948
Περιγραφή
45+ coins
Σημείο εύρεσης
Datça (anc. Cnidus), Caria
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1910
Περιγραφή
283+ coins
Παραπομπή
Imhoof-Blumer, NZ 1912, pp. 198-203, Milne, NC 1911, pp. 197 f.; 1914, pp. 378-81, Svoronos, JIAN 1913, pp. 50 f.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1925
Περιγραφή
20+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
15+ coins
Σημείο εύρεσης
Jordan, Hauran region, near anc. Bostra
Αποθέτης
445 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
113 coins
Παραπομπή
Kraay-Moorey, RN 1968, pp. 182 ff., Starr, Athenian Coinage, pp. 63, 81, 85, 88
Σημείο εύρεσης
Syria
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1932
Περιγραφή
7 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 9, note 1
Σημείο εύρεσης
Tripolis environs, Phoenicia
Αποθέτης
333 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
114 coins
Σημείο εύρεσης
Memphis
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Coins pierced, originally attached to necklace found during excavations by Petrie
Σημείο εύρεσης
Asyut (anc. Lycopolis) environs, 300 km. S of Cairo
Αποθέτης
475 B.C.
Ανεύρεση
1968-1969
Περιγραφή
681+ coins
Σημείο εύρεσης
Luxor (Birabi)
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1915-1916
Περιγραφή
157 coins
Σημείο εύρεσης
Mesopotamia or Babylonia
Αποθέτης
390 B.C.-385 B.C.
Ανεύρεση
1900-1900
Περιγραφή
23 coins
Παραπομπή
Robinson, Iraq 1950, pp. 44-51 illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 6
Σημείο εύρεσης
Tigris River, c. 65 km. below Ctesiphon
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1816-1816
Περιγραφή
20+ coins
Παραπομπή
Jenkins, BMQ 1964, pp. 89-92, illus.
Σημείο εύρεσης
Susa, Susiana
Αποθέτης
330 B.C.-311 B.C.
Ανεύρεση
1931-1932
Περιγραφή
111+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Suse, pp. 241-3, illus., Schlumberger, L'argent glee, p. 7, no. 7, Unvalla, MMAP 1934, p. 77
Σημείο εύρεσης
Balkh (anc. Bactra) environs, Bactriana
Αποθέτης
390 B.C.-380 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
170+ coins
Παραπομπή
Troxell-Spengler, ANSMN 15 (1969), pp. 1-19, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 81 έως 100 από συνολικά 105

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date