Νομισματική αξία: Tetrobol
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 60 από συνολικά 105
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
84 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 186-90, illus. (hd. X)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1934
Περιγραφή
75 coins
Παραπομπή
Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 179-83, illus. (hd. VIII)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1928
Περιγραφή
35 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus III, pp. 12 ff., illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 167-8, illus. (hd. II)
Σημείο εύρεσης
Olynthus
Αποθέτης
348 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
63 coins
Παραπομπή
Robinson, Olynthus VI, pp. 11-2, illus., Robinson-Clement, Olynthus IX, pp. 168-71, illus. (hd. III)
Σημείο εύρεσης
Drama , Macedonia
Αποθέτης
310 B.C.-305 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
20 coins
Σημείο εύρεσης
Krusovica, c. 54 km. N of Vraca, Bulgaria
Αποθέτης
300 B.C.-250 B.C.
Ανεύρεση
1960
Περιγραφή
20+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 259
Σημείο εύρεσης
Gephyra, near Thessalonica, Macedonia
Αποθέτης
200 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
38 coins
Σημείο εύρεσης
Yenikeui, near Amphipolis, Macedonia
Αποθέτης
175 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
13 coins
Παραπομπή
Perdrizet, RN 1903, p. 324, Robert, Études, p. 206
Σημείο εύρεσης
Macedonia
Αποθέτης
175 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1827
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Leake, NC 1855, p. 213, note, Robert, Études, p. 209
Σημείο εύρεσης
Greece, northern
Αποθέτης
175 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1840-1840
Περιγραφή
3000+ coins
Παραπομπή
Borrell, NC 1840, p. 236
Σημείο εύρεσης
Pella, Macedonia
Αποθέτης
175 B.C.-165 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
6 coins
Παραπομπή
Varoucha, BCH 1958, p. 651
Σημείο εύρεσης
Kilkis, Macedonia
Αποθέτης
160 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Thompson, NC 1962, p. 318; ANSMN 12 (1966), p. 60, Varoucha, BCH 1962, p. 422, illus.
Σημείο εύρεσης
Ioan Corvin (formerly Cuzgun) c. 37 km. E of Calarasi, Rumania
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
207+ coins
Παραπομπή
Moisil, CNA 1923, p. 18; Buletinul stiintific 1950, p. 55, von Renner, Zeitschrift für Münzund Medaillenkunde 1906, pp. 97-106, illus.
Σημείο εύρεσης
Didymotichon, Thrace
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1870-1875
Περιγραφή
1000+ coins
Παραπομπή
Le Rider, Deux trésors, p. 52, note 4, Tacchella, RN 1898, pp. 214-5
Σημείο εύρεσης
Gorni Domljan, c. 40 km. N of Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
69 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 27 (1964), p. 237
Σημείο εύρεσης
Krumovo, near Nova Zagora, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 11 (1937), p. 322
Σημείο εύρεσης
Tenevo, c. 15 km. S of Jambol, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
150-200 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 22 (1959), p. 359
Σημείο εύρεσης
Roza, Jambol district, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
33+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 26 (1963), p. 264
Σημείο εύρεσης
Poljanovgradsko, c. 50 km. NE of Jambol, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1954
Περιγραφή
51+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 20 (1955), p. 611
Σημείο εύρεσης
Gorno Jabâlkovo, c. 40 km. S of Burgas, Bulgaria
Αποθέτης
330 B.C.-320 B.C.
Ανεύρεση
1959
Περιγραφή
AR. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 25 (1962), p. 229
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 41 έως 60 από συνολικά 105

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date