Νομισματική αξία: Tetrobol
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 101 έως 105 από συνολικά 105
Σημείο εύρεσης
Tunis
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1899
Περιγραφή
AV. Pot hoard: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Gauckler, BCTH 1899, p. clv
Σημείο εύρεσης
Tunis
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1955
Περιγραφή
17 coins
Παραπομπή
Jenkins-Lewis, Carthage, p. 56, hoard IV
Σημείο εύρεσης
Auriol, 25 km. NE of Marseille
Αποθέτης
470 B.C.-460 B.C.
Ανεύρεση
1867
Περιγραφή
2130 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.1, pp. 1571-1618, illus., Blancard, Le trésor d' Auriol et les dieux nègres de la Grèce (Marseille, 1874); Memoires de l'Academie des Sciences Lettres et BeauxArts de Marseille, 1896-9, pp. 443-60, illus., Blanchet, Traité, pp. 226-8, 544, no. 25, Chabouillet, RN 1869, pp. 348-60; Revue des Sociétés savantes des départments, 1869, pp. 117-27; RN 1874, pp. 164-5, Furtwängler, SM 21 (1971), pp. 13-21, Hucher, Mél de Num 1874-5, pp. 12-44, illus., Kolb, RN 1923, pp. 1-7, Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 7-13
Σημείο εύρεσης
Tourdan, 50 km. S of Lyon
Αποθέτης
170 B.C.-130 B.C.
Ανεύρεση
1890
Περιγραφή
245 coins
Παραπομπή
Allotte de la Fuÿe, Tourdan, 62 pp., illus., Blanchet, Traité, p. 569, no. 124 (totals of Gallic here given would make hd. total 314); RN 1896, pp. 131-2, Rolland, RN 1959-60, p. 48 (109 ob. examined)
Σημείο εύρεσης
Nice (anc. Nicaea)
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1881
Περιγραφή
30 coins
Παραπομπή
Blanchet, RN 1896, p. 131; Traité, p. 181; RBN 1913, p. 305, Robert, Études, p. 196
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 101 έως 105 από συνολικά 105

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date