Νομισματική αξία: Siglos
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32
Σημείο εύρεσης
Bairakli, Izmir (anc. Smyrna), Ionia
Αποθέτης
500 B.C.-490 B.C.
Ανεύρεση
1951
Περιγραφή
20 coins
Παραπομπή
JHS 1952, p. 106, Robinson, NC 1958, p. 188; 1960, pp. 31-3, illus., Schlumberger, I: argent grec, p. 6, no. 2
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961
Περιγραφή
64 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern, Cilician-Pamphylian border
Αποθέτης
480 B.C.
Ανεύρεση
1961-1961
Περιγραφή
38 coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1961, pp. 107-17, illus.
Σημείο εύρεσης
Çal dag, near Sart (anc. Sardes)
Αποθέτης
470 B.C.
Ανεύρεση
before 1945
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Noe, NNM 136 (1956), pp. 23-44, illus., Robinson, NC 1947, p. 173-4; 1958, pp. 187 ff.
Σημείο εύρεσης
Izmir (anc. Smyrna) region, Ionia
Αποθέτης
400 B.C.
Ανεύρεση
1948-1949
Περιγραφή
271 coins
Παραπομπή
Noe, NNM 136 (1956), pp. 1-22, illus.
Σημείο εύρεσης
Durasalar, near Bigadiç (anc. Abbaitis), Mysia
Αποθέτης
390 B.C.
Ανεύρεση
1956
Περιγραφή
111 coins
Παραπομπή
Artuk, Istanbul ArchhMüzYilligi 1958, p. 85, Barron, Samos, pp. 116 f.
Σημείο εύρεσης
Calymna
Αποθέτης
335 B.C.
Ανεύρεση
1823
Περιγραφή
10000? AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 16 [uncertain], which each has been counted as 1. Added 9983 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to 10000? coins
Παραπομπή
Borrell, NC 1846-7, pp. 165 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 4, Six, NC 1877, p. 81
Σημείο εύρεσης
Ionia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1915
Περιγραφή
55 coins
Παραπομπή
Milne, NC 1916, pp. 1-12, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 6
Σημείο εύρεσης
Izmir region, Ionia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1930-1930
Περιγραφή
149 coins
Παραπομπή
Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 1
Σημείο εύρεσης
Miletopolis, Mysia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919-1919
Περιγραφή
12+ coins
Παραπομπή
Hill, JHS 1919, p. 124, Schlumberger, L'argent grec, p. 6
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
35 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, northern
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1967
Περιγραφή
150+ coins
Σημείο εύρεσης
Gordium, Phrygia
Αποθέτης
500 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
110 coins
Παραπομπή
Young, AJA 1958, p. 441
Σημείο εύρεσης
Isparta (anc. Baris) environs, Pisidia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1963
Περιγραφή
37 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, southern
Αποθέτης
430 B.C.
Ανεύρεση
1912-1912
Περιγραφή
32+ coins
Παραπομπή
Regling, ZfN 1927, p. 5, note 10, Schlumberger, L'argent grec, p. 8, no. 10
Σημείο εύρεσης
Cilicia
Αποθέτης
380 B.C.
Ανεύρεση
1914-1914
Περιγραφή
89+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 116, no. 14, Le Rider, Deux trésors, pp. 46 f., Newell, NC 1914, pp. 1-33, illus., Schlumberger, L'argent grec, p. 7, no. 5
Σημείο εύρεσης
Bucak, c. 15 km. S of Elmali, near Avian Gölü (anc. Podalia Lake), Lycia
Αποθέτης
375 B.C.-370 B.C.
Ανεύρεση
1957
Περιγραφή
1600 coins
Παραπομπή
BCH 1960, p. 49, illus., Jenkins, NC 1959, pp. 34-41, illus., Le Rider, RN 1961, pp. 18-21, illus., Mildenberg, CIN 1961, Atti, pp. 45-55, illus., Olçay-Mørkholm, NC 1971, pp. 1-29, illus.
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1969
Περιγραφή
39 coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1962
Περιγραφή
1000 coins
Παραπομπή
BCH 1962, p. 422, SM 1963, p. 20
Σημείο εύρεσης
Asia Minor
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1931
Περιγραφή
AR "a small hoard": Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Robinson, NC 1932, pp. 212 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 6
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 32

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date