Εκδότρια αρχή: Μένανδρος ο Δίκαιος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 17 από συνολικά 17
Σημείο εύρεσης
Pachkura Buzurg, Hamirpur district, c. 70 km. S of Cawnpur, Uttar Pradesh, India
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1877
Περιγραφή
98+ coins
Παραπομπή
Smith, Indian Ant. 1904, pp. 217-8
Σημείο εύρεσης
Yaghistan, Swat valley, Gandhara, Pakistan
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1918
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Whitehead, NC 1923, p. 313
Σημείο εύρεσης
India or Pakistan
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938-1938
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
Coin Topics 9 (Dec. 1937-Feb. 1938), p. 6
Σημείο εύρεσης
Dhumtaur, near Abbottabad, Hazara, Pakistan
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1951-1951
Περιγραφή
9 coins
Παραπομπή
Haughton, NC 1943, pp. 52, 57
Σημείο εύρεσης
Kutehra Jaswalanwala, near Gugret, Hoshiapur, Punjab, India
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1923-1923
Περιγραφή
45 coins
Παραπομπή
Whitehead, NC 1923, p. 342
Σημείο εύρεσης
Hazara district, Pakistan
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1833
Περιγραφή
120 coins
Παραπομπή
Masson, JASB 1836, pp. 1-28, illus., Prinsep, Essays on Indian Antiquities 1 (London, 1858), p. 348
Σημείο εύρεσης
Dudial, Hazara district, Pakistan
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1906
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 4 [uncertain], which have been counted as 1. Then, the total count comes to at least 4 coins
Παραπομπή
Whitehead, NC 1923, p. 342
Σημείο εύρεσης
Saharanpur, c. 150 km. N of New Delhi, India
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1850-1850
Περιγραφή
600+ coins
Παραπομπή
Prinsep, Essays on Indian Antiquities 1 (London, 1858), p. 208, note 1
Σημείο εύρεσης
Bajaur, Gandhara, Pakistan
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
970+ coins
Παραπομπή
Haughton, NC 1946, p. 141, Martin, JASB Numismatic Supplement (1926-7), pp. 18 ff.
Σημείο εύρεσης
Bajaur
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1942
Περιγραφή
800-1000 coins
Παραπομπή
Haughton, JNSI 1942, p. 61; NC 1946, pp. 141-2, Shortt, NC 1963, p. 13
Σημείο εύρεσης
Kangra district, c. 140 km. NE of Amritsar, Punjab, India
Αποθέτης
200 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1853
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 6 [uncertain], which have been counted as 1. Then, the total count comes to at least 6 coins
Παραπομπή
Cunningham, NC 1873, p. 209
Σημείο εύρεσης
Rajjar, near Charsadda (anc. Peucolaotis), Gandhara, Pakistan
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1946-1946
Περιγραφή
AE: Uncertain count noted in IGCH including 6 [uncertain], which have been counted as 1. Then, the total count comes to at least 6 coins
Παραπομπή
Haughton, NC 1946, p. 144, Not certainly a hd.
Σημείο εύρεσης
Bairat, c. 80 km. NE of Jaipur, Rajasthan, India
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1936-1937
Περιγραφή
33 coins
Παραπομπή
Gupta, JNSI 1946, pp. 24-9
Σημείο εύρεσης
Charsadda (anc. Peucolaotis), environs, Gandhara, Pakistan
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1936
Περιγραφή
4 coins
Παραπομπή
Shortt, NC 1963, p. 14, Whitehead, NC 1950, p. 217
Σημείο εύρεσης
Sonipat, c. 45 km. N of New Delhi, India
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1871
Περιγραφή
1000-2000 coins
Παραπομπή
BMC India, Greek and Scythic Kings (1886), p. xxxvi, Cunningham, NC 1872, pp. 158-69
Σημείο εύρεσης
Shaikhano Dheri, near Charsadda (anc. Peucolaotis), Gandhara, Pakistan
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
130+ coins
Παραπομπή
Haughton, NC 1940, pp. 123-6, Shortt, NC 1963, pp. 13-5
Σημείο εύρεσης
Mohmand Border, N of Shabkadar, Gandhara, Pakistan
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1943
Περιγραφή
400+ coins
Παραπομπή
Haughton, NC 1943, pp. 54, 59, Jenkins, JNSI 1955, Pt. 2, pp. 23-5
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 17 από συνολικά 17

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date