Εκδότρια αρχή: Εκατόμνος
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3
Σημείο εύρεσης
"Gherelli" near Bodrum (anc. Hallcarnassus), Caria
Αποθέτης
375 B.C.
Ανεύρεση
1853
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 2 [uncertain], which each has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Newton, Travels and Discoveries in the Levant 1 (London, 1865), p. 226, illus., Regling, Frankfurter Münzzeitung 1917, pp. 255, 257
Σημείο εύρεσης
Caria
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
AR: Uncertain count noted in IGCH including 1+ coin in Caria and 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 2 coins of a group of at least 2+ coins
Σημείο εύρεσης
Asia Minor, western
Αποθέτης
370 B.C.
Ανεύρεση
1856-1856
Περιγραφή
4+ coins
Παραπομπή
Barron, Samos, p. 117, Gardner, NC 1882, p. 256
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 3 από συνολικά 3

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date