Περιοχή:
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 45
Σημείο εύρεσης
Cecina, 32 km. SSW of Livorno, Etruria
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1858
Περιγραφή
89 coins
Παραπομπή
Gamurrini, PerNumSfrag 1874, p. 68, note 1
Σημείο εύρεσης
San Cesario, 16 km. SE of Modena, Gallia Cispadana
Αποθέτης
208 B.C.-150 B.C.
Ανεύρεση
1834
Περιγραφή
8 coins
Παραπομπή
Cavedoni, BullInst 1843, p. 199, Crawford, RRCH 111, Thomsen, ERC I, p. 108
Σημείο εύρεσης
Constantine, (anc. Cirta), 300 km. E of Algiers, Algeria
Αποθέτης
100 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1912
Περιγραφή
237 coins
Παραπομπή
Charrier, Description des monnaies de la Numidie et de la Mauretanie (Macon, 1912), p. 10, note 1 (poor data: Athens given as "Athens or Carthage")
Σημείο εύρεσης
Morella, 60 km. SW of Tortosa
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1862
Περιγραφή
21 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 18, 34, 40, 50 (cf. p. 18, no. 17 for possible presence of Taras coin), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, p. 118, illus., de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 78-9
Σημείο εύρεσης
Mongò, near Denia, 75 km. NE of Alicante
Αποθέτης
310 B.C.
Ανεύρεση
1891
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 51, Chabas, El Archivo 1895, p. 59, illus., Hübner, Monumenta linguae ibericae, (Berlin, 1893), p. 212, de Guadan, Numisma 36 (1955), p. 16; MPER, pp. 110-5
Σημείο εύρεσης
Pont de Molins, near Figueras
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1868
Περιγραφή
46+ coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, p. 49 and passim, Botet y Siso, Les Monedes Catalanes I (Barcelona, 1908), pp. xxxv-xxxviii, Delgado, MAE III, pp. 174, 594, Garcia y Bellido, Hispania Graeca II (Barcelona, 1948), pp. 223-4, Pujol y Camps, MNE 1872-3, pp. 16-20, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 113-7, de Guadan, MPER, pp. 90-6
Σημείο εύρεσης
Tarragona prov.
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1870
Περιγραφή
39 coins
Παραπομπή
Amoros, MEAD, pp. 40-50, Delgado, MAE III, pp. 179, 194, Vives, MH I, p. 24, nos. 7, 9, Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 119-21, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 15; MPER, pp. 96-8
Σημείο εύρεσης
Ampurias (= Empuries, anc. Emporiae)
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1926
Περιγραφή
894 coins
Παραπομπή
Amoros, D'una troballa de monedes emporitanes (Barcelona, 1933), pp. 1-24; MEAD, pp. 48-9 de Guadan, MPER, pp. 132-6
Σημείο εύρεσης
Denia (= Dianium; anc. Hemeroskopeion), 85 km. SE of Valencia
Αποθέτης
400 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1906-1906
Περιγραφή
16 coins
Παραπομπή
Sandars, Archaeologia 60 (1906), p. 89 (no details)
Σημείο εύρεσης
Cheste, 25 km. W of Valencia
Αποθέτης
200 B.C.
Ανεύρεση
1864
Περιγραφή
48 coins
Παραπομπή
Amoros, Dracmes, pp. 32-4, Beltran y Villagrasa, Ampurias 1945-6, pp. 301-2, Crawford, RRCH 75, Delgado, MAE III, p. 204, Gomez-Moreno, Miscelaneas, p. 181, Raddatz, Schatzfunde, pp. 207-8, Villaronga, Arse-Saguntum, pp. 86-7; MHC (in press), Zobel y Zangroniz, MNE 1877-9, pp. 162-9, de Guadan, Numisma 16 (1955), p. 14; MPER, pp. 80-6
Σημείο εύρεσης
Azaila, 50 km. SE of Saragossa
Αποθέτης
79 B.C.
Ανεύρεση
1920
Περιγραφή
740 coins
Παραπομπή
Beltran Martinez, Caesaraugusta 23-4 (1964), pp. 79-86, Beltran y Villagrasa, BASE 2 (1945), pp. 135-79, Cabré Aguilo, MNE 1921, no. 2, pp. 25-33, illus., Crawford, RRCH 220, Navascues, Las monedas hispanicas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid II (Barcelona, 1971), pp. 37-56, illus., Ramagosa, Acta NUM 1971, pp. 79-81, Untermann, MM 1964, p. 121
Σημείο εύρεσης
Auriol, 25 km. NE of Marseille
Αποθέτης
470 B.C.-460 B.C.
Ανεύρεση
1867
Περιγραφή
2130 coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.1, pp. 1571-1618, illus., Blancard, Le trésor d' Auriol et les dieux nègres de la Grèce (Marseille, 1874); Memoires de l'Academie des Sciences Lettres et BeauxArts de Marseille, 1896-9, pp. 443-60, illus., Blanchet, Traité, pp. 226-8, 544, no. 25, Chabouillet, RN 1869, pp. 348-60; Revue des Sociétés savantes des départments, 1869, pp. 117-27; RN 1874, pp. 164-5, Furtwängler, SM 21 (1971), pp. 13-21, Hucher, Mél de Num 1874-5, pp. 12-44, illus., Kolb, RN 1923, pp. 1-7, Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 7-13
Σημείο εύρεσης
Ollioules, 5 km. W of Toulon
Αποθέτης
470 B.C.-460 B.C.
Ανεύρεση
1958
Περιγραφή
24 coins
Παραπομπή
Holland, BSFN 1959, pp. 262-4, Layet-Huguenin, Annales de la Société des sciences naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var 14 (1962), pp. 39-68
Σημείο εύρεσης
Lattes (anc. Latera) near Montpellier
Αποθέτης
270 B.C.-230 B.C.
Ανεύρεση
1966
Περιγραφή
993 coins
Παραπομπή
Majurel, et al., Ogam 1967, pp. 397-406, illus., Villaronga, GacNum 11(1968), pp. 25-6
Σημείο εύρεσης
Lattes (anc. Latera), near Montpellier
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1965
Περιγραφή
2000 coins
Παραπομπή
Majurel, et al., Ogam 1966, pp. 275-88, illus. (1890 specimens); 1967, p. 397 (c. 100 more specimens)
Σημείο εύρεσης
Marseille (anc. Massalia)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1849
Περιγραφή
403 coins
Παραπομπή
Blanchet, Traité, p. 544, no. 23, Crawford, RRCH 79, Marquis de Lagoy, RN 1849, pp. 323-4
Σημείο εύρεσης
Marseille (anc. Massalia)
Αποθέτης
230 B.C.-200 B.C.
Ανεύρεση
1857
Περιγραφή
300 coins
Παραπομπή
Chalande, RBN 1857, pp. 318-21, illus., Laugier, Les monnaies massaliotes du Cabinet des Médailles de Marseille (Marseille, 1887), pp. 34-5
Σημείο εύρεσης
Agde, 20 km. E of Beziers (anc. Agathe), Hérault dept.
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
135 coins
Παραπομπή
Richard, JNG 1970, pp. 50-1, note 12
Σημείο εύρεσης
Apt, 40 km. N of Aix
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1889
Περιγραφή
102 coins
Παραπομπή
Blanchet, Traité, p. 596, no. 249, RBN 1890, p. 535, RevArch 14 (1889), pp. 422-3, Rolland, RN 1959-60, p. 39
Σημείο εύρεσης
Avignon (anc. Avennio)
Αποθέτης
300 B.C.-100 B.C.
Ανεύρεση
1822
Περιγραφή
1285 coins
Παραπομπή
Duprat, RN 1910, p. 578, note 1, Rolland, RN 1959-60, p. 39; 1970, pp. 105-10, illus.
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 20 από συνολικά 45

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date