Σημείο εύρεσης: Kalimno Island (Greece)
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4
Σημείο εύρεσης
Calymna
Αποθέτης
335 B.C.
Ανεύρεση
1823
Περιγραφή
10000? AR: 1 coin noted in IGCH in addition to 16 [uncertain], which each has been counted as 1. Added 9983 coins to the hoard contents. Then, the total count comes to 10000? coins
Παραπομπή
Borrell, NC 1846-7, pp. 165 f., Schlumberger, L'argent grec, p. 6, no. 4, Six, NC 1877, p. 81
Σημείο εύρεσης
Calymna, Caria
Αποθέτης
200 B.C.-175 B.C.
Ανεύρεση
1932-1934
Περιγραφή
146 coins
Παραπομπή
Kroll, ANSMN 11 (1964), pp. 83 f., Robinson, NC 1936, pp. 190-4
Σημείο εύρεσης
Calymna, Caria
Αποθέτης
150 B.C.-125 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
53+ coins
Παραπομπή
BCH 1954, p. 98
Σημείο εύρεσης
Calymna, Caria
Αποθέτης
200 B.C.-1 B.C.
Ανεύρεση
1922-1922
Περιγραφή
"many" AE: Uncertain count noted in IGCH including 1 [uncertain], which has been counted as 1. Then, the total count comes to 1 coin of a group of at least 2+ coins
Παραπομπή
Hill, NC 1923, p. 227
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 4 από συνολικά 4

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date