Νομισματική αξία: Distater
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 18 από συνολικά 18
Σημείο εύρεσης
Cephallenia
Αποθέτης
300 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
352-400 coins
Παραπομπή
AA 1936, pp. 120-1 (list of Athens acquisitions)
Σημείο εύρεσης
Topolčane, just SW of Prilep, S Yugoslavia
Αποθέτης
325 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1917
Περιγραφή
200 coins
Παραπομπή
BlM (1917), p. 355
Σημείο εύρεσης
Paeonia
Αποθέτης
315 B.C.-310 B.C.
Ανεύρεση
1968
Περιγραφή
1968 coins
Παραπομπή
Sotheby April 16, 1969; ParkeBernet Dec. 9, 1969
Σημείο εύρεσης
Troica, c. 15 km. S of Sumen, Bulgaria
Αποθέτης
315 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1946
Περιγραφή
32 coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 17 (1950), p. 318
Σημείο εύρεσης
Malko Topolovo, c. 30 km. SE of Plovdiv, Bulgaria
Αποθέτης
285 B.C.-275 B.C.
Ανεύρεση
1940
Περιγραφή
96+ coins
Παραπομπή
Gerasimov, BIAB 14 (1940-2), p. 283
Σημείο εύρεσης
Saida (anc. Sidon), Phoenicia
Αποθέτης
324 B.C.-323 B.C.
Ανεύρεση
1829-1863
Περιγραφή
7200+ coins
Παραπομπή
Babelon, Traité II.2, col. 1489, Head, HN2, p. 512, Huber, WNM 1867, pp. 2-4, Le Rider, Deux trésors, pp. 33-6, Müller, Alexandre, p. 300, note 62, Newell, Sidon-Ake, pp. 57-60, Regling, ZfN 1931, p. 34; Zur Münzprägung der Brettier Janus 1 (1921), p. 83, no. 2, Rouvier, REG 1899, p. 380, Sharp, NC 1865, pp. 179-80; AJA 1900, p. 76, Six, NC 1885, p. 42; 1886, pp. 105-6; 1890, pp. 199 f., Waddington, RN 1865, pp. 3-25, illus.; Mélanges, pp. 331., Waddington, Recueil general I.2, p. 310, Weckbecker, WNM 1865, pp. 5-11, Wroth, NC 1895, p. 99
Σημείο εύρεσης
Oxus River (Takhti-Kubad, at junction of modern Vaksh and Piandzh Rivers), Shaartuz raion, Tadzhikistan (anc. Sogdiana)
Αποθέτης
180 B.C.-170 B.C.
Ανεύρεση
1887
Περιγραφή
1500 coins
Παραπομπή
BMC Arabia, pp. CXLVIII-CLV, Bellinger, ANSMN 10 (1962), pp. 51-67, Cunningham, JASB 1881, pp. 151-86; 1883, pp. 64, 258, Dalton, The Treasure of the Oxus (London, 1905; 2nd ed. 1926), Gardner, NC 1879, pp. 1-12; 1881, p. 12, Hill, AttiMemIIN III.2 (1919), pp. 23-33, Regling, ZfN 1928, p. 96, Robinson, Iraq 1950, p. 51, Schlumberger, L'argent grec, pp. 46-9, Whitehead, NC 1943, pp. 66-8, Zeimal'-Zeimal' IzvOtdelObshchestNaukANTSSR (Dushanbe, 1962), pp. 40-5
Σημείο εύρεσης
Reggio environs, Bruttium
Αποθέτης
370 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1938
Περιγραφή
6+ coins
Σημείο εύρεσης
Paestum (anc. Poseidonia), Lucania
Αποθέτης
340 B.C.-330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
210 coins
Παραπομπή
Pozzi, AIIN 1962-4, pp. 109-47, illus., Stazio, AIIN 1965-7, p. 61
Σημείο εύρεσης
Taranto environs, Calabria
Αποθέτης
330 B.C.
Ανεύρεση
1937
Περιγραφή
70+ coins
Σημείο εύρεσης
Taranto
Αποθέτης
330 B.C.-300 B.C.
Ανεύρεση
1919
Περιγραφή
23+ coins
Παραπομπή
Stazio, AIIN 1965-7, p. 55, Vlasto, NC 1926, pp. 198-9, 203-4, illus.
Σημείο εύρεσης
Monteparano, 15 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1905
Περιγραφή
313 coins
Παραπομπή
Vlasto, NC 1930, p. 141, note 42
Σημείο εύρεσης
Gioia del Colle, 45 km. NW of Taras, Apulia
Αποθέτης
300 B.C.
Ανεύρεση
1908
Περιγραφή
250 coins
Σημείο εύρεσης
Taranto, Via Mazzini, Calabria
Αποθέτης
285 B.C.
Ανεύρεση
1929
Περιγραφή
91+ coins
Παραπομπή
Quagliati, NSc 1930, pp. 249-64, illus., Stazio, AIIN 1965-7, pp. 38-9, Vlasto, NC 1930, pp. 143-51
Σημείο εύρεσης
Bernalda, La Cava (anc. Metapontum)
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1935
Περιγραφή
1005-1140 coins
Παραπομπή
Numismatica I, pp. 18-40, Procopio, AIIN 1957, pp. 25-65, illus. (the Reggio coins), Stazio, AIIN 1965-7, pp. 48-49
Σημείο εύρεσης
Oria environs, 30 km. E of Taranto, Calabria
Αποθέτης
300 B.C.-281 B.C.
Ανεύρεση
1884
Περιγραφή
200+ coins
Παραπομπή
Evans, NC 1889, pp. 126-7, Stazio, AIIN 1965-7, pp. 56-7
Σημείο εύρεσης
Lucania
Αποθέτης
280 B.C.
Ανεύρεση
1953
Περιγραφή
230+ coins
Σημείο εύρεσης
Lilybaeum
Αποθέτης
250 B.C.
Ανεύρεση
1922
Περιγραφή
150 coins
Παραπομπή
Cf. Trapani, 1921, no. 2211 below, Jenkins-Lewis, Carthage, p. 60
Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1 έως 18 από συνολικά 18

Επιλογές δεδομένων

AtomKMLCSVVisualize

Γεωγραφική κατάταξη

Περιορισμός αποτελεσμάτων

Hoard

Περιεχόμενα

Closing Date