IGCH 2180

Canonical URI: http://coinhoards.org/id/igch2180

ЛегендаМонетарницаМонетарница (uncertain)Местонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка