ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2901
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Aspendos, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2902
Монетарница
Aspendus
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Pergé, Pamphylie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2942
Монетарница
Perge
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, types d'Alexandre III le Grand, Phasélis, Lycie]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Price 2832
Монетарница
Phaselis
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Alexandre I Balas]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1781.3e
Авторитет
Alexander I Balas
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Drachme, argent, Ecbatane, Médie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1236.6a
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Ecbatana
Номинал
Drachma
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Antioche sur l'Oronte, Séleucide et Piérie, Antiochos III le Grand]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1044.4a
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm
[Monnaie : Tétradrachme, argent, Séleucie du Tigre, Mésopotamie, Séleucos IV Philopator]
Колекция
Bibliothèque nationale de France
Монетен тип
Seleucid Coins (part 2) 1334
Авторитет
Seleucus IV Philopator
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm