ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.


Количествен анализ

Използвайте тази функция, за да визуализирате процентите или броя на появата на следните типологии.

Избери категории за анализ

Трябва да бъде избрана категория

[visualize_response_type]

Избери монетни съкровищаФилтриране на списъка


Coins from this HoardDownload CSV

Silver Tetradrachm of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 261 BCE–256 BCE. 1950.178.2
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.1a
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 261 BCE–256 BCE. 1950.178.3
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.1c
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 255 BCE–246 BCE. 1950.178.4
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.4b
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 255 BCE–246 BCE. 1950.178.5
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.4b
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus II Theos, Seleuceia ad Tigrim, 255 BCE–246 BCE. 1950.178.6
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 587.4b
Авторитет
Antiochus II Theos
Монетарница
Seleuceia ad Tigrim
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus III the Great, Tarsus, 223 BCE–211 BCE. 1950.178.21
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1025a
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Tarsus
Номинал
Tetradrachm
Silver Tetradrachm of Antiochus III the Great, Antioch, Syria, 223 BCE–210 BCE. 1950.178.8
Колекция
American Numismatic Society
Монетен тип
Seleucid Coins (part 1) 1042.1
Авторитет
Antiochus III the Great
Монетарница
Antioch, Syria
Номинал
Tetradrachm